Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντικειμενικό το νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

31 Μάιου 2009 Σχόλια
  • ΣTH διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με αντικειμενικό σύστημα προσανατολίζεται το Yπουργείο Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται εντός του Ιουνίου ειδική ευέλικτη επιτελική ομάδα για την αποτελεσματικότερη δυνατή διενέργεια αυτών των διασταυρώσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή...
Αντικειμενικό το νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων                                             

ΣTH διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με αντικειμενικό σύστημα προσανατολίζεται το Yπουργείο Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται εντός του Ιουνίου ειδική ευέλικτη επιτελική ομάδα για την αποτελεσματικότερη δυνατή διενέργεια αυτών των διασταυρώσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή.    Ειδικότερα, στο πλαίσιο των οδηγιών του αρμόδιου υφυπουργού Αντώνη Μπέζα για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, στην υπό σύσταση ομάδα, την οποία θα συντονίζει ο γ.γ. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα μετέχουν γενικοί διευθυντές κρίσιμων υπηρεσιών του Yπουργείου Οικονομικών (Ελέγχων, Τελωνείων, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Οικονομικής Επιθεώρησης κ.λπ.).Eργο της ειδικής αυτής επιτελικής ομάδας θα είναι:

 Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.

 Ο προσδιορισμός των διαθέσιμων πηγών για διασταύρωση στοιχείων.

 Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των προς διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

 Η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων αυτών.

 Η επικαιροποίηση των τρόπων διασταυρώσεων ανάλογα με τις μεθόδους φοροδιαφυγής.

 Ο προγραμματισμός της αποστολής των αποτελεσμάτων που θα  προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, αφενός με επιστολές απευθείας στους φορολογουμένους και αφετέρου (με  κοινοποίηση) στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Η διενέργεια των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των φορολογικών δεδομένων που προωθεί το Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την ίδρυση της ειδικής ομάδας που θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των εισοδημάτων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου, ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα των αυθαίρετων  εκτιμήσεων, που ταλαιπωρούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ανάλογη φιλοσοφία διαπνέει το τελευταίο διάστημα τόσο τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με νέους τύπους διασταυρώσεων, όσο και την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), η οποία έχει να επιδείξει στο ενεργητικό της την εξάρθρωση κυκλωμάτων έκδοσης και διακίνησης εικονικών τιμολογίων.Ειδικότερα, εντός του Ιουνίου συστήνεται ειδική ομάδα εργασίας στο Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Θα στελεχωθεί από τον γενικό γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως συντονιστή, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώου και τους προϊσταμένους των διευθύνσεων Εφαρμογών Η/Υ του ΥΠΟΙΟ. Μάλιστα, η ειδική επιτελική ομάδα θα συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το είδος της διασταύρωσης, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν τη συνδρομή τους, ώστε τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που τελικά αποστέλλονται σε φορολογουμένους, να εξυπηρετούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την ανάδειξη μη δηλούμενων εισοδημάτων.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης