Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα των προσωρινών δηλώσεων που δεν υπεβλήθησαν έως 31/12/2019

21 Φεβρουάριος 2020
Πρόστιμα των προσωρινών δηλώσεων που δεν υπεβλήθησαν έως 31/12/2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


Ι. Πρόλογος

Μέχρι την κοινοποίηση των αποφάσεων Α. 1099/2019 και Α. 1101/2019 με τις οποίες άλλαξε άρδην ο τρόπος υποβολής των μηνιαίων δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που είχαν ήδη υποβάλει τις προσωρινές δηλώσεις των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2019 με το καθεστώς που ίσχυε. Στις νέες αποφάσεις υπήρξε μια πρόβλεψη σχετικά με την αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων.

-> Στην απόφαση Α. 1099/2019 αναφέρονται τα εξής:

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά.

2. Στις τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που υποβάλλονται μέχρι 31-12-2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014 απόφαση ΓΓΔΕ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ.

-> Στην απόφαση Α. 1101/2019 αναφέρονται τα εξής:

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωμές που αφορούν εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Στις τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2019 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1048/2014 και ΠΟΛ.1031/2014 αποφάσεις ΓΓΔΕ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ.

 

ΙΙ. Ο προβληματισμός

Από την πρώτη μέρα που μελετήσαμε τις ανωτέρω αποφάσεις είχαμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας (σ.σ. δείτε ενδεικτικά το άρθρο μας στις 22.3.2019 με θέμα «Νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα»). Πιο συγκεκριμένα είχαμε αναρωτηθεί τότε για τα εξής:

α) δεν προέκυπτε από κάποια διάταξη νόμου η συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιητικών (σ.σ. 31/12/2019) ως καταληκτική μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλονται κυρώσεις και

β) δεν υφίστανται γενικότερα κυρώσεις στις περιπτώσεις αυτές (σ.σ. εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που υφίσταται μόνος ο τόκος του Κ.Φ.Δ.), οπότε δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο αναφέρονται τα ανωτέρω στις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Σημείωση: Στην απόφαση Α.1100/2019 που αφορά στο νέο τρόπο υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αναφορικά με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων αναφέρονται τα εξής,  «Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, που υποβλήθηκαν χειρόγραφα με βάση την ΠΟΛ.1011/2014 απόφαση της ΓΓΔΕ, δηλαδή πριν από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλονται και αυτές χειρόγραφα με βάση την ΠΟΛ.1011/2014 απόφαση της ΓΓΔΕ» και φυσικά δεν γίνεται καθόλου μνεία για κυρώσεις ούτε για προθεσμία.


ΙΙΙ. Το πρακτικό κομμάτι

Σε όσες περιπτώσεις είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις του μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 με τον παλαιό τρόπο έπρεπε να υποβληθούν εκ νέου οι δηλώσεις αυτές ως τροποποιητικές ώστε να συνυποβληθεί και το αρχείο των αναλυτικών εγγραφών. Όσοι υπέβαλαν τις εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να τις εντοπίσουν ως τέτοιες στο σύστημα του taxisnet.


ΙV. Οι υπενθυμίσεις του κόμβου

Ο κόμβος στην προσπάθειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό όλων των συναδέλφων είχε επισημάνει εγκαίρως τις εν λόγω προθεσμίες έτσι ώστε να μην λησμονήσουν οι συνάδελφοι τις υποχρεώσεις αυτές (σ.σ. δείτε σχετικά).


V.  Το πρόβλημα

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν υπέβαλαν έως 31/12/2019 τις τροποποιητικές δηλώσεις για τον 1/2019 και τον 2/2019, οπότε τώρα αναρωτιούνται τι θα γίνει με το θέμα των προστίμων που αναφέρονται στις αποφάσεις Α.1099/2019 και Α.1100/2019.

Όπως είχαμε αναφέρει και εξαρχής, εφόσον οι υπόχρεοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως τις αρχικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, το γεγονός πως δεν υπέβαλαν μέχρι 31/12/2019 τις τροποποιητικές δηλώσεις που ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις δεν συνεπάγεται πως θα τους επιβληθούν τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., αφού δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις τροποποιητικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως η αρχική δήλωση, έστω κι αν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τροποποιητικών έπρεπε να υποβληθεί και το σχετικό αρχείο.


VI. Η λύση μέσα από τον νόμο

Η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2019 των αποφάσεων που εξετάζουμε σήμερα προφανώς είχε τεθεί με το σκεπτικό της έγκαιρης υποβολής μέσα στο έτος 2019 των εν λόγω δηλώσεων ώστε να ακολουθηθεί ενιαία η νέα διαδικασία υποβολής των μηνιαίων βεβαιώσεων. Ωστόσο, η τεθείσα προθεσμία στις αποφάσεις αυτές δεν μπορεί να ορίζει —ως προς την επιβολή κυρώσεων— διαφορετική αντιμετώπιση απ΄ όσα ορίζονται στον Κ.Φ.Δ. και μάλιστα να θεσπίζονται κυρώσεις για περιπτώσεις που ο νόμος δεν επιβάλει καμία κύρωση. Όμως, ακόμη και στο νόμο να μην προβλεπόταν κάτι αναφορικά με τις κυρώσεις στις περιπτώσεις αυτές, οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν τη μη τιμωρία όσων ακολούθησαν τις τότε οδηγίες και υπέβαλαν εμπροθέσμως τις δηλώσεις τους, αφού η Α.Α.Δ.Ε. ανακοίνωσε μετά τα μέσα Μαρτίου 2019 τον νέο τρόπο υποβολής των δηλώσεων αυτών. Συνεπώς, κατά την άποψή μας δεν τίθεται γενικότερα ζήτημα επιβολής προστίμων αναφορικά με τις εξεταζόμενες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Α.Α.Δ.Ε. πρέπει να ανακοινώσει επισήμως πως δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις αυτές, της υποβολής δηλαδή των τροποποιητικών δηλώσεων μετά τις 31.12.2019 προκειμένου, αφενός μεν, να επανέλθει η ηρεμία στους συναδέλφους, αφετέρου δε, για να ενημερωθούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και να μην προχωρούν στην επιβολή προστίμων.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης