Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 η οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

20 Φεβρουάριος 2020
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 η οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
 


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικόςΕπειδή οι μέρες περνούν γρήγορα και προκειμένου να μην λησμονήσουν οι συνάδελφοι αυτή την υποχρέωση, θυμίζουμε ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 πρέπει:


Να οριστικοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο «Διαχειριστής Ακινήτου» μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος, κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να επιβάλλεται πρόστιμο.


Σημαντική επισήμανση για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται μέχρι 20.2.2020

Το εισόδημα που προκύπτει από βραχυχρόνιες μισθώσεις που καταλαμβάνουν δύο (2) ημερολογιακά έτη, για παράδειγμα από 25.12.2019 μέχρι 5.1.2020, επιμερίζεται στα αντίστοιχα φορολογικά έτη (2019 και 2020) με βάση τις ημέρες διαμονής ανά έτος και φορολογείται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έκαστου έτους. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση θεωρείται ενιαία και προκειμένου να γίνει σωστά ο διαχωρισμός του εισοδήματος ανά έτος, υποβάλλονται δύο (2) «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», μία για κάθε φορολογικό έτος, εκ των οποίων η πρώτη που αφορά το φορολογικό έτος άφιξης του μισθωτή στο «Ακίνητο» υποβάλλεται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του φορολογικού έτους αναχώρησης του μισθωτή, ενώ η δεύτερη υποβάλλεται στις προθεσμίες που ορίζονται με την ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Για παράδειγμα, στη περίπτωση μίσθωσης με άφιξη του μισθωτή στις 25.12.2019 και αναχώρησής του στις 5.1.2020, το εισόδημα που προκύπτει από τη μίσθωση αυτή μέχρι και τις 31.12.2019 δηλώνεται στα έντυπα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 και το εισόδημα που προκύπτει από 1. 1.2020 μέχρι και τις 5.1.2020, στα αντίστοιχα έντυπα φορολογικού έτους 2020.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται δύο «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» ήτοι, μία για το χρονικό διάστημα από 25.12.2019 μέχρι 1.1.2020 (προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα που αποκτάται μέχρι και την διανυκτέρευση της 31ης Δεκεμβρίου 2019) και μία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 5.1.2020, αντίστοιχα, μέχρι 20.2.2020, αναγράφοντας στο πεδίο «Σημειώσεις» της κάθε δήλωσης ότι αφορά μέρος μίσθωσης με ημερομηνία αναχώρησης 5.1.2020.

Στην περίπτωση άφιξης του μισθωτή στις 25.12.2019 και αναχώρησής του από το «Ακίνητο» στις 5.2.2020, η πρώτη εκ των ως άνω δηλώσεων υποβάλλεται μέχρι 20.2.2020, ενώ η δεύτερη μέχρι τις 20.3.2020 (δείτε σχετ. Ε.2141/2019).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης