Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι προτάσεις της ΑΚΙΟΕ για τον προγραμματισμό του ΟΕΕ

Οι προτάσεις της ΑΚΙΟΕ για τον προγραμματισμό του ΟΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

[email protected]

Συνάδελφοι

Μια καινούργια περίοδος αρχίζει για το ΟΕΕ,  μετά τις πρόσφατες εκλογές και θεωρούμε ότι είναι ανάγκη για ένα νέο προγραμματισμό δράσεων που επιβάλετε να υλοποιήσει το συνδικαλιστικό μας όργανο.

Οφείλουμε να μελετήσουμε ποια θα είναι η θέση του Οικονομολόγου, στις νέες συνθήκες που έχει φέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση.

Οφείλουμε να λάβουμε μέτρα για την προστασία του επαγγέλματος και των συναδέλφων.

Οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί, στα προβλήματα των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η εκπόνηση μίας μελέτης για τις συνέπειες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην οικονομία, την κοινωνία και στο επάγγελμά μας.

Η μελέτη αυτή θα καθορίσει εν πολλοίς την στρατηγική του ΟΕΕ  τα επόμενα έτη.

Δεδομένων  των κοσμογονικών αλλαγών που έχουν επέλθει, αντί για να “πετροβολούμε “ τις εξελίξεις είναι προτιμότερο να προσαρμοστούμε έγκαιρα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η μελέτη θα επιστέψει να γνωρίζουμε σε ποιες ειδικότητες θα πρέπει να στοχεύσουμε και πως θα πρέπει να οργανώσουμε την εκπαίδευση των συναδέλφων μας.

Αυτή η μελέτη, πλέον της χάραξης της στρατηγικής του ΟΕΕ, θα μας επιτρέψει ταυτόχρονα  να σταθούμε δίπλα στον πολίτη και την επιχείρηση και να παίξουμε, ίσως για πρώτη φορά, το ρολό που ο νομοθέτης μας όρισε.

Μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης πρέπει να στοχεύσουμε:

Να δούμε ξανά την ανάγκη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχει μπει σε δεύτερη μοίρα στην χώρα μας και να απαιτήσουμε τη μετάθεση του χρόνου έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας (mydata).

Να προτείνουμε πιλοτική εφαρμογή από 1/9/2020 μέχρι να αξιολογηθεί το σύστημα και να κριθεί ότι είναι έτοιμο για να περάσει σε φάση πλήρους λειτουργίας.

Αναβάθμιση του επαγγέλματος με πιστοποίηση λ/φ από το ΟΕΕ ώστε να εκδίδουν φορολογικό πιστοποιητικό για μικρές και μεσαίες οντότητες. Καθιέρωση προαιρετικά σε πρώτη φάση, από την πολιτεία, φορολογικού πιστοποιητικού και για τις επιχειρήσεις αυτές. Για τους λ/φ που θα ασχοληθούν με αυτό, θα υπάρχει ασυμβίβαστο με την τήρηση βιβλίων.

Ορισμός τιμών αναφοράς και είσπραξη μέσω του ΟΕΕ (όπως γίνεται στους δικηγόρους) αμοιβών λογιστών για εργασίες που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα έσοδα του δημοσίου (π.χ. υποβολή δηλώσεων κ.λπ.).

Θέσπιση αυστηρών ελεγκτικών μέτρων και ενεργειών  ώστε να τηρούνται τα ασυμβίβαστα στην άσκηση του Οικονομολογικού Επαγγέλματος σε όλες τις εκφράσεις του.

Να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κάθε οικονομολογική εργασία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Την καθιέρωση της δημιουργίας Σώματος Εσωτερικών Εκλεκτών – με πιστοποίηση και έλεγχο από το ΟΕΕ-  σε όλους τους Δήμους τα νομικά πρόσωπα αυτών και σε όλες τις δομές του Ελληνικού Δημόσιου. Η δημιουργία του σώματος αυτού θα συμβάλει στη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας του δημοσίου,  των δήμων, των επιχειρήσεων και των δομών τους και θα επιτρέψει τον ποιο αποτελεσματικό ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου, εκεί που σήμερα αδυνατεί να ανταπεξέλθει.

Την καθιέρωση ειδικοτήτων με πιστοποίηση και εκπαίδευση που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής π.χ. επιχειρησιακού αναλυτή

Σε μια εποχή που διαρκώς μεταβάλλεται με τη νέα τεχνολογία να μας δίνει το δικαίωμα  να λειτουργούμε αποτελεσματικά και αντικειμενικά, έχουμε υποχρέωση να απαιτήσουμε τη γενίκευσή της στο χώρο του εκλεκτικού μηχανισμού, ώστε να μην είναι αναγκαία πλέον η φυσική παρουσία στις Δ.Ο.Υ.

Να μετατραπούν οι Δ.Ο.Υ. σε πραγματικό ελεγκτικό μηχανισμό και να σταματήσουν οι υποκειμενικές λειτουργίες στις χρεώσεις υποθέσεων στον ελεγκτικό μηχανισμό.

Η χρήση της τεχνολογίας θα επιτρέψει στην διοίκηση της ΑΑΔΕ την δημιουργία ηλεκτρονικής εικόνας των εργαζομένων κάθε υπηρεσίας, ώστε να γίνεται γρήγορα και αντικειμενικά η αξιολόγησή τους.

Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, να καταρτίσουμε μελέτες για να είμαστε χρήσιμοι. Είναι ανάγκη το ΟΕΕ να βγει έξω από τις κλειστές μικρές αίθουσες και να παρουσιάζει με τις θέσεις του, στην κοινωνία σε όλη την επικράτεια. Πρέπει να ακούσει την άποψη του ΟΕΕ η κοινωνία, να γίνουν παρουσιάσεις και στην περιφέρεια.

Οι μεταβολές στην οικονομία οδηγούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων στην ανεργία. Έχει υποχρέωση το ΟΕΕ να συμβάλει στην επανένταξη των συναδέλφων μας στην αγορά εργασίας. Οφείλουμε να ηγηθούμε των προσπαθειών επανένταξης με προγράμματα εκπαίδευσης και νέες δομές, που θα μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Να εκπαιδεύονται οι νέοι συνάδελφοι για να μπορούν να ενταχτούν στην αγορά εργασίας δίνοντας τους τις αναγκαίες γνώσεις και βοηθώντας τους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία με στοχευόμενα προγράμματα σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και επιχειρήσεις.

Αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΕΕ και εμπλουτισμός του  με προσλήψεις. Το ΟΕΕ πρέπει να αναδιοργανωθεί με βάση το επίπεδο σπουδών των εργαζομένων του και να στοχεύσει σε προσλήψεις ατόμων που θα του  επιτρέπει να έχει επεξεργασμένες θέσεις ακόμα και σε τρέχοντα θέματα, με ταχύτητα και εγκυρότητα.


H Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης