Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Συνήγορος καλεί τους δήμους της χώρας να απέχουν από πρακτικές διάκρισης σε τέλη, παροχές και υπηρεσίες μεταξύ των δημοτών τους και των μόνιμων κατοίκων τους

Ο Συνήγορος καλεί τους δήμους της χώρας να απέχουν από πρακτικές διάκρισης σε τέλη, παροχές και υπηρεσίες μεταξύ των δημοτών τους και των μόνιμων κατοίκων τους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σχέσεις Κράτους-Πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Φεβρουάριος 2020

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδικές επιστήμονες: Κική Ανδρικάκη, Ευανθία Μπενέκου


Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα της άνισης αντιμετώπισης από τους δήμους, των δημοτών τους σε σχέση με τους μη δημότες.

Ειδικότερα έχει επισημάνει αρνητικά την πρακτική διαμόρφωσης του ύψους διαφόρων τελών με κριτήριο την ιδιότητα του δημότη1, όπως, η θέσπιση δυσανάλογα αυξημένων τελών κοιμητηρίων σε βάρος όσων δεν διαθέτουν την ιδιότητα του δημότη, η χορήγηση έκπτωσης στα δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας, αποκλειστικά σε δημότες ΑμεΑ, η θέσπιση αυξημένων συνδρομών για όσους χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις ή συμμετέχουν σε δημοτικές δραστηριότητες και δεν είναι κάτοικοι ή δημότες τους.

Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται και ως προς την παροχή από τους δήμους ειδικών υπηρεσιών και προνομίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυνατότητα εγγραφής σε Κ.Α.Π.Η. και τη χορήγηση της «κάρτας δημότη», μέσω της οποίας κάποιοι δήμοι εξασφαλίζουν αποκλειστικά για τους δημότες τους δυνατότητες και παροχές (π.χ. εκπτώσεις σε προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού, ελεύθερη πρόσβαση σε οργανωμένες ακτές των διοικητικών τους ορίων).

Ο Συνήγορος διαχρονικά υπενθυμίζει στις δημοτικές αρχές, σχετικά με την επιβολή ανταποδοτικών τελών, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, 2 του Συντάγματος («Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις») αλλά και το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η αρχή της ισότητας συνιστά θεμελιακή αρχή συνταγματικής ισχύος και επιβάλλει στη Διοίκηση την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων και αντίστροφα τη διαφορετική μεταχείριση ανόμοιων περιπτώσεων.

Κατά συνέπεια, η διοίκηση δε μπορεί να κρίνει διαφορετικά καταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό τις ίδιες αντικειμενικές και πραγματικές συνθήκες.

Με βάση τα ανωτέρω και με αφορμή πληθώρα αναφορών μόνιμων κατοίκων που διαμαρτυρήθηκαν για διακριτική σε βάρος τους μεταχείριση από δήμους της Αττικής, ο Συνήγορος ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί, την συνδρομή της στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις των δήμων της Αττικής. Η τελευταία, διαβίβασε το έγγραφο του Συνηγόρου στους δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας, προς ενημέρωση και λήψη σχετικών ενεργειών.

Δεδομένου ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Αττική, ο Συνήγορος καλεί όλους τους δήμους της χώρας, να απέχουν από πρακτικές διάκρισης σε τέλη, παροχές και υπηρεσίες μεταξύ των δημοτών τους και των μόνιμων κατοίκων τους.

Πληροφορίες: 2131306600, [email protected]


Έγγραφο Συνηγόρου
Ανταπόκριση της Διοίκησης


1Έκθεση «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» (Ιανουάριος 2018)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης