Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Διορισμός προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ). Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης αυτού προς πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αυτής

17 Φεβρουάριος 2020
ΔΠΑ - Διορισμός προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ). Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης αυτού προς πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αυτής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 12040/2019, 28ο Τμήμα
 
Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, υπό τη (φερόμενη) ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ανώνυμης εταιρείας για την εξασφάλιση είσπραξης οφειλών προερχόμενων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Από τις στενώς ερμηνευτέες διατάξεις των άρθρων 115 του ν. 2238/1994, 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999 και 31 του ν. 4321/2015 συνάγεται ότι για την καταβολή των οφειλόμενων εκ μέρους ανώνυμης εταιρείας προς το Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. ασφαλιστικών εισφορών, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα τα ρητώς αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις πρόσωπα, δίχως η ευθύνη αυτή να επεκτείνεται και σε πρόσωπα πέραν αυτών, όπως είναι τα διορισμένα στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας, βάσει δικαστικής απόφασης του άρθρου 69 του Α.Κ..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης