Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου από την Επιχ/κή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης

29 Μάιου 2009 Σχόλια
  • Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης (Ε.Δ.Ε.Υ.Θ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.
 Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης (Ε.Δ.Ε.Υ.Θ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

      Στο επίκεντρο των ελέγχων της Ε.Δ.Ε.Υ.Θ. βρίσκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, οι οποίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

     Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 2 επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και 6 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (3 μεταφραστικά γραφεία, 1 μεσιτικό γραφείο και 2 επιχειρήσεις κατασκευής ιστοχώρων).

     Αναφορικά με τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ο έλεγχος συνεχίζεται και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Μέχρι τώρα υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, πλέον του 50% των ακαθάριστων εσόδων, που αυξάνονται πολλαπλασιαστικά από χρήση σε χρήση. Από το διασταυρωτικό έλεγχο καταθέσεων, εσόδων και δηλώσεων εισοδήματος μιας από τις εταιρίες διαπιστώθηκαν ακαθάριστα έσοδα από πελάτες εσωτερικού στο 2008 490.000 ευρώ ενώ δηλώθηκαν στη Δ.Ο.Υ. για το ίδιο διάστημα μόνο 260.000 ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν πωλήσεις και στο ebay προς πελάτες εξωτερικού για τις οποίες δεν εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία (έχουν ήδη διαπιστωθεί πωλήσεις 3.000 περίπου MP3 players και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, των οποίων η αξία δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί. Παρόμοιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και στην άλλη εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου.

     Στα 3 μεταφραστικά γραφεία, διαπιστώθηκε στη μια περίπτωση άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από το 2004, χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , άρα δεν έχει δηλωθεί καθόλου εισόδημα περίπου 50 χιλιάδων ευρώ ετησίως. Στις άλλες 2 περιπτώσεις, όπως προκύπτει από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, τα εισοδήματα που δηλώνονται φορολογικά είναι υποπολλαπλάσια των πραγματικών. Στη μία περίπτωση από έλεγχο των εμβασμάτων εξωτερικού έχει αποκρύψει 50.000 ευρώ ετησίως και στην άλλη περί τα 20.000 ευρώ ετησίως. Στις επιχειρήσεις κατασκευής ιστοχώρων σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν εκδώσει τιμολόγια. Διαπιστώθηκε η μη έκδοση στοιχείων για παροχή υπηρεσιών περί τα 25.0000 ετησίως.

Ο έλεγχος σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζεται.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης