Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Τι σημαίνει το νέο βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων»Το νέο βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ αποτελεί πολύ σημαντική τομή στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα, όπως αναφέρουν παράγοντες της Αρχής. Με αφετηρία την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα της χώρας.

Η διάταξη, που ψηφίστηκε μέσα στην εβδομάδα και δίνει τη δυνατότητα καθιέρωσης ειδικού βαθμολογίου για τους εργαζομένους στην ΑΑΔΕ, βάζει τις βάσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού της. Με τη διάταξη αυτή εξορθολογίζεται και συγκεκριμενοποιείται το εξουσιοδοτικό πλαίσιο του νόμου που διέπει τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, όπως είχε τροποποιηθεί το Μάρτιο του 2019, και γίνεται πιο αντικειμενική η μεθοδολογία και το σύστημα κατάταξης και εξέλιξης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, στη βάση των περιγραμμάτων θέσης εργασίας που έχουν καθοριστεί από το 2017.

Το γιατί, θα το βρείτε στις απαντήσεις που δίνει η ΑΑΔΕ στα ακόλουθα 3 βασικά ερωτήματα:

Το βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ αντικαθιστά το βαθμολόγιο του Δημοσίου;

Όχι. Το βαθμολόγιο του Δημοσίου αφορά στην εξέλιξη των υπαλλήλων. Από την άλλη, το βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ αποτυπώνει τη διαβάθμιση των θέσεων εργασίας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Πολύ απλά, δεδομένου ότι στη φορολογική διοίκηση – όπως και σε όλο το Δημόσιο – κάποιες θέσεις έχουν περισσότερες απαιτήσεις από άλλες, αυτό δεν αποτυπώνεται σήμερα, όπως είναι δομημένο το σύστημα.
Αυτό, λοιπόν, έρχεται να αποτυπώσει το βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ.
Εδώ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ΑΑΔΕ είναι μια υπηρεσία αυξημένων απαιτήσεων και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στις θέσεις εργασίας.   

Το βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ θα οδηγήσει σε μείωση μισθών;

Ασφαλώς όχι. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα πιο δίκαιο σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα και τις ευθύνες, που έχει κάθε θέση.
Έως σήμερα, η δομή του συστήματος ισοπέδωνε τους υπαλλήλους και την ποιότητα του έργου τους, γιατί δεν λάμβανε υπόψη του τους διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας και τα καθήκοντα, που τους ανατίθενται. Με το νέο βαθμολόγιο δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός νέου συστήματος, με το οποίο θα αξιολογείται και θα αναγνωρίζεται έμπρακτα η προσφορά του κάθε υπαλλήλου με βάση τη θέση ευθύνης όπου υπηρετεί.

Τέτοιες διατάξεις θα υπάρξουν και για το υπόλοιπο Δημόσιο;

Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται ήδη και για το υπόλοιπο Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 17, Ν.4354/2015 (που ισχύει για το Δημόσιο) αναφέρει τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης, η οποία συνδέεται με την άσκηση ιδιαίτερων ή σημαντικών καθηκόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση αποζημίωσης είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, με αυτή τη διαδικασία, η οποία συναντάται σε όλες τις προηγμένες φορολογικές διοικήσεις, επιτελείται ο βασικός σκοπός, που δεν είναι άλλος από το να ενεργοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα στελέχη της ΑΑΔΕ, προς όφελος – στο τέλος της ημέρας – των ίδιων των φορολογουμένων και του κοινωνικού συνόλου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης