Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

14 Φεβρουάριου 2020 Σχόλια
Tax Flash: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η περίοδος της διαβούλευσης θα διαρκέσει από τις 10.02.2020 έως τις 06.04.2020

ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


41ο Tax Flash


ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (STRENGTHEN THE EXCHANGE OF INFORMATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF TAXATION)
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η περίοδος της διαβούλευσης θα διαρκέσει από τις 10.02.2020 έως τις 06.04.2020.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή έχουν ως συνέπεια την απώλεια πόρων για την πραγματοποίηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη ή εκπαίδευση. Παρά τις ενέργειες που έχουν ήδη ληφθεί τα τελευταία χρόνια, οι φορολογικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την ψηφιακή οικονομία. Απαιτείται, επίσης, δράση για να υπάρξει ένα απλούστερο και πιο σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον που θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία αυτή προτείνει την ενίσχυση του πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί το πρώτο βήμα στην προετοιμασία πιθανής πρωτοβουλίας που εξετάζει η Επιτροπή με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει να διευθετήσει ορισμένες ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στα υφιστάμενα στοιχεία της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας, και αναμένεται επίσης ότι θα παράσχει στις φορολογικές διοικήσεις πληροφορίες σχετικά με τους φορολογούμενους που παράγουν εισόδημα (έσοδα) μέσω ψηφιακών πλατφορμών.Για τους σκοπούς της εν λόγω διαβούλευσης, στην έννοια «ψηφιακή πλατφόρμα» περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν τις συναλλαγές μεταξύ ατόμων και/ή οντοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες ενοικίασης ή μεταφορών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί επαρκής φορολόγηση των εν λόγω εσόδων και, ταυτόχρονα, να εξορθολογιστεί και να επικαιροποιηθεί γενικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα εξασφαλιστεί επίσης συνοχή με τις υπό εξέλιξη εργασίες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της φορολόγησης της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς να συμβάλουν σε αυτή τη διαβούλευση. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι απόψεις των πολιτών, των παρόχων υπηρεσιών και/ή αγαθών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και των εταιρειών/ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση υπηρεσιών και/ή αγαθών στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών και στην παραδοσιακή οικονομία.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης