Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΕΜΗ: Τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων

14 Φεβρουάριος 2020
ΓΕΜΗ: Τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με την απόφαση 17839/2020 δίνονται οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Οι πράξεις για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση είναι:
i. Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών.
ii. Η λύση των ανωνύμων εταιρειών ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
iii. Η αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «ενεργή») σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν.4548/2018.
iv. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.2 του ν.4635/2019.
v. Η αναβίωση διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας») σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.3 του ν.4635/2019.
vi. Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία (ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4601/2019.

Επιπρόσθετα στην ενότητα 3 της εγκυκλίου 44559/22-04-2019 περιγράφονται συμπληρωματικά πέντε (5) ακόμη είδη πράξεων του ν.4548/2018 για τις οποίες η αρμόδια ΥΓΕΜΗ οφείλει να εκδώσει την σχετική διοικητική πράξη (εγκριτική απόφαση) και οι οποίες είναι:
i. Μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης MK (Άρθρα: 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5)
ii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ. 1}
iii. Μείωση ΜΚ σε είδος {(μη ομόφωνη απόφαση ΓΣ) Άρθρο: 31 παρ}
iv. Μείωση ΜΚ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (Άρθρο: 31 παρ. 2)
v. Ακύρωση ιδίων μετοχών που δεν μεταβιβάζονται (Άρθρο : 49 παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 29)


Δείτε την απόφαση 17839/14-02-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης