Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

28 Μάιου 2009 Σχόλια
  • Η χειρότερη τραπεζική κρίση των τελευταίων δεκαετιών έδειξε πώς οι επενδυτικοί κίνδυνοι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και μάλιστα να διαταράξουν ολόκληρες οικονομίες. Σε διαφορετικές συνόδους κορυφής στις αρχές του έτους, οι ευρωπαίοι ηγέτες και η Ομάδα των 20 πλέον ανεπτυγμένων οικονομιών ζήτησαν να ενισχυθεί η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικοί κίνδυνοι.
Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Η Επιτροπή προτείνει την αυστηρότερη εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η χειρότερη τραπεζική κρίση των τελευταίων δεκαετιών έδειξε πώς οι επενδυτικοί κίνδυνοι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και μάλιστα να διαταράξουν ολόκληρες οικονομίες. Σε διαφορετικές συνόδους κορυφής στις αρχές του έτους, οι ευρωπαίοι ηγέτες και η Ομάδα των 20  πλέον ανεπτυγμένων οικονομιών ζήτησαν να ενισχυθεί η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικοί κίνδυνοι.

"Η καλύτερη επιτήρηση των διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών αγορών έχει καθοριστική σημασία για ηθικούς και οικονομικούς λόγους", δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. "Η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις σήμερα για να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, να προετοιμάσει την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και να προστατεύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση".

Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα εποπτεύεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τις εθνικές αρχές. Το σχέδιο της Επιτροπής προτείνει τη δημιουργία πανευρωπαϊκού οργάνου που θα εντοπίζει τους κινδύνους του συστήματος και θα φροντίζει για την αντιμετώπισή τους.

Την προεδρία αυτού του οργάνου, που θα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, θα ασκεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μέλη του θα είναι εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και της κεντρικής τράπεζας κάθε χώρας. Το όργανο θα είναι αρμόδιο να προειδοποιεί εγκαίρως για τους κινδύνους που απειλούν τη σταθερότητα της αγοράς και να προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα που θα εξασφαλίζουν τον συνεπή έλεγχο όσων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λειτουργούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο του συστήματος, οι ευρωπαϊκές αρχές του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα καθώς και του τομέα κινητών αξιών θα παρακολουθούν και θα συντονίζουν το έργο των εποπτικών αρχών που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο.

Με αυτά τα μέτρα διττού χαρακτήρα , τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, επιδιώκεται να γίνουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές ασφαλέστερες για τους επενδυτές και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα. Οι προτάσεις θα συμβάλουν επίσης στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Μετά την παρ’ ολίγον κατάρρευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος τον Οκτώβριο 2008, ο Πρόεδρος Μπαρόζο ανέθεσε σε ομάδα τραπεζικών εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του Ζακ Ντε Λαροζιέρ, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να εξετάσει τρόπους βελτίωσης της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι προτάσεις, που βασίζονται στις συστάσεις της ομάδας αυτής, θα εξεταστούν από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους τον Ιούνιο.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης