Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνήγορος: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά

Δικαιούχος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας, διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για το γεγονός ότι η αρμόδια ΔΟΥ δεν έκανε αποδεκτές τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που προσκόμισε για την πιστοποίηση της αναπηρίας του

Συνήγορος: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά

Συνήγορος: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σχέσεις κράτους - πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Φεβρουάριος 2020

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Ευανθία Μπενέκου

Δικαιούχος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω αναπηρίας, διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για το γεγονός ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτές τις γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. που προσκόμισε για την πιστοποίηση της αναπηρίας του.

Η πρώτη γνωμάτευση του αναγνώριζε ποσοστό αναπηρίας 100% από το έτος 2014 και εφ’όρου ζωής. Δεν έγινε όμως αποδεκτή επειδή, προφανώς εκ παραδρομής, ενώ περιέγραφε την πάθηση ως ολική τύφλωση και απ’ τους δυο οφθαλμούς (αρ. 4 στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α υπ’αρ. Δ18Α 5038263/23.10.2013), το Κ.Ε.Π.Α την είχε λανθασμένα αντιστοιχίσει με αυτισμό (αρ. 6 στο Παράρτημα). Ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2019 και υπέβαλε στο Κ.Ε.Π.Α αίτημα για διόρθωση της γνωμάτευσης. Πράγματι έλαβε δεύτερη γνωμάτευση, η οποία πιστοποιεί εκ νέου ολική τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100% εφ’όρου ζωής, με τη σωστή αντιστοίχιση και τον προβλεπόμενο τύπο και μάλιστα προσδιορίζει ως έτος έναρξης της αναπηρίας το 2014. Ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε τη γνωμάτευση στη Δ.Ο.Υ και ζήτησε να του επιστραφούν τα τέλη κυκλοφορίας. Η Δ.Ο.Υ. ωστόσο αρνήθηκε, με το επιχείρημα ότι η γνωμάτευση αυτή είχε εκδοθεί μετά τη γέννηση της οφειλής και την καταβολή των τελών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην Α.Α.Δ.Ε., διατυπώνοντας την άποψη ότι, από τον συνδυασμό των δυο γνωμοδοτήσεων Κ.Ε.Π.Α. προκύπτει σαφώς, το είδος, το ποσοστό και ο χρόνος έναρξης της αναπηρίας, που ανάγεται στο έτος 2014.

Επομένως, κατά τον χρόνο καταβολής των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019 ο ενδιαφερόμενος είχε δικαίωμα απαλλαγής (άρθρο 16 παρ. 1Β του ν. 1798/1988) και τα τέλη έπρεπε να του επιστραφούν ως μη οφειλόμενα και αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η Α.Α.Δ.Ε, συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου και επισήμανε ότι η Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά και, με έγκριση του Προϊσταμένου, να προχωρήσει στην αποδοχή των γνωματεύσεων συνδυαστικά και συνακόλουθα στην επιστροφή των καταβληθέντων τελών.

Μετά από την παρέμβαση του Συνηγόρου και την ανωτέρω υπόδειξη της Α.Α.Δ.Ε., η Δ.Ο.Υ. επέστρεψε στον δικαιούχο της απαλλαγής τα τέλη κυκλοφορίας που είχε καταβάλει για το έτος 2019.

Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης