Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστροφή ποσών ηλεκτρονικών παραβόλων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Επιστροφή ποσών ηλεκτρονικών παραβόλων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σχέσεις κράτους - πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Φεβρουάριος 2019

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Ευανθία Μπενέκου


Υπήκοος τρίτης χώρας είχε εκδώσει δυο ηλεκτρονικά παράβολα προκειμένου να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής δύο ετών. Εκ παραδρομής, στα παράβολα δεν είχε συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ. της. Τελικά δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσει, καθώς πριν προλάβει να υποβάλει την αίτηση, έλαβε την ελληνική υπηκοότητα. Όταν επιδίωξε την επιστροφή των ποσών που είχε καταβάλει, διαπίστωσε ότι η μη συμπλήρωση του Α.Φ.Μ στα παράβολα εμπόδιζε τη διαδικασία επιστροφής.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην υπηρεσία για την οποία προορίζονταν τα ηλεκτρονικά παράβολα και συγκεκριμένα στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1163/2013, «σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς Α.Φ.Μ., με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον Α.Φ.Μ. του στην υπηρεσία-λήπτη…» η οποία στη συνέχεια συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Το συγκεκριμένο Τμήμα Αδειών Διαμονής αρνήθηκε να προχωρήσει στην ανωτέρω διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί υπηρεσία-λήπτη εφόσον δεν είχε παραλάβει αίτηση της ενδιαφερόμενης για χορήγηση άδειας διαμονής.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. και ζήτησε να δοθούν οδηγίες στην ανωτέρω υπηρεσία, τονίζοντας ότι η ΠΟΛ.1163/2013 δεν θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη κατάθεση της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής και των σχετικών παραβόλων προκειμένου να συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ. σε αυτά.

Η Α.Α.Δ.Ε., πράγματι, εγγράφως διευκρίνισε ότι υπηρεσία-λήπτης είναι η υπηρεσία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το ηλεκτρονικό παράβολο και ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η κατάθεση αίτησης και των σχετικών παραβόλων σε αυτή.

Μετά από τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε, το αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής προώθησε το θέμα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο τελικά έλυσε το πρόβλημα της συμπλήρωσης του Α.Φ.Μ. με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και κατέστη δυνατή η επιστροφή των ηλεκτρονικών παραβόλων στην ενδιαφερόμενη.


Σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 115024 ΕΞ 12-03-2019Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης