Ελάχιστες οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 του 2020 σε σχέση το αντίστοιχο περσινό

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Φεβρουάριος 2020
Taxheaven.gr


Ελάχιστες είναι οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 για τις δηλώσεις του 2020 (φορολογικό έτος 2019) ενώ το έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης για το 2020 δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το περσινό.


Στο νέο έντυπο Ε3

1) Τροποποιήθηκε το λεκτικό του πίνακα 051 (στο έντυπο 2019 το λεκτικό ήταν «Ελεγχόμενες αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) για την εφαρμογή του αρθ. 66 του ν. 4172/2013»), καθώς επίσης και τα λεκτικά της πρώτης και της τελευταίας στήλης του συγκεκριμένου πίνακα.
               

2) Στον πίνακα Δ της δεύτερης σελίδας του εντύπου τροποποιήθηκε η περιγραφή του υποπίνακα Δ10 και απαλείφθηκε η παρένθεση: (Δ'12 + Δ11')3) Μια προσθήκη στο νέο έντυπο 2020 είναι η αυτή των 8 νέων κωδικών στο τέλος της δεύτερης σελίδας του εντύπου (131, 231, 331, 431, 132, 232, 332, 432) οι οποίοι αφορούν στο ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους και στο ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων.


Για το τέλος να προσθέσουμε ότι η έλλειψη του πίνακα Δ13 (πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα ) από το νέο έντυπο, οφείλεται σε λάθος του τυπογραφείου, και θα διορθωθεί τις επόμενες ημέρες.