Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελάχιστες οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 του 2020 σε σχέση το αντίστοιχο περσινό

Ελάχιστες οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 του 2020 σε σχέση το αντίστοιχο περσινό

Ελάχιστες οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 του 2020 σε σχέση το αντίστοιχο περσινό

10 Φεβρουάριος 2020
Ελάχιστες οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 του 2020 σε σχέση το αντίστοιχο περσινό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ελάχιστες είναι οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 για τις δηλώσεις του 2020 (φορολογικό έτος 2019) ενώ το έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης για το 2020 δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το περσινό.


Στο νέο έντυπο Ε3

1) Τροποποιήθηκε το λεκτικό του πίνακα 051 (στο έντυπο 2019 το λεκτικό ήταν «Ελεγχόμενες αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) για την εφαρμογή του αρθ. 66 του ν. 4172/2013»), καθώς επίσης και τα λεκτικά της πρώτης και της τελευταίας στήλης του συγκεκριμένου πίνακα.
               

2) Στον πίνακα Δ της δεύτερης σελίδας του εντύπου τροποποιήθηκε η περιγραφή του υποπίνακα Δ10 και απαλείφθηκε η παρένθεση: (Δ'12 + Δ11')3) Μια προσθήκη στο νέο έντυπο 2020 είναι η αυτή των 8 νέων κωδικών στο τέλος της δεύτερης σελίδας του εντύπου (131, 231, 331, 431, 132, 232, 332, 432) οι οποίοι αφορούν στο ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους και στο ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων.


Για το τέλος να προσθέσουμε ότι η έλλειψη του πίνακα Δ13 (πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα ) από το νέο έντυπο, οφείλεται σε λάθος του τυπογραφείου, και θα διορθωθεί τις επόμενες ημέρες.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης