Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου

Χρήση 1994 - Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης

ΔΠΑ - Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου

10 Φεβρουάριος 2020
ΔΠΑ - Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Χρήση 1994 - Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασηςΠηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Χρήση 1994. Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης. Άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 2362/1995.

ΔΠΑ 15456/2019, 32ο Τμήμα
 
Για την ένδικη χρήση (1994) ισχύει η δεκαετής προθεσμία παραγραφής του άρθρου 68 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 1828/1989 και εφαρμόζεται αναλόγως δυνάμει του άρθρου 34 παρ. 4 του Π.Δ. 186/1992.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 5 του ν.δ. 3323/1955, αν πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ ακυρωθεί για λόγους τυπικούς με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, που κοινοποιείται μετά τη λήξη του χρόνου παραγραφής, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει νέα πράξη εντός έτους από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση.

Έχει κριθεί (ΣτΕ 78/2019 επταμ.) ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες προβλέπουν ενιαύσια προθεσμία από την κοινοποίηση προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της δικαστικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται για τυπικούς λόγους πράξη επιβολής φόρου εισοδήματος, για να εκδώσει και κοινοποιήσει νέα πράξη επιβολής φόρου και οι οποίες έχουν ίδιο περιεχόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 5 του ν.δ. 3323/1955, ρυθμίζουν το σχετικό ζήτημα ειδικά και εξαντλητικά και δεν καταλείπουν, αναφορικά με αυτό, έδαφος εφαρμογής διατάξεων άλλων νομοθετημάτων, όπως του άρθρου 87 παρ. 4 του ν. 2362/1995.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης