Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε καθοδική τροχιά τα αποτελέσματα των εισηγμένων

25 Μάιος 2009
  • MEIΩΣH κερδοφορίας της τάξης του 40% και τζίρου 20% αναμένεται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα α'Α τριμήνου τρέχοντος έτους των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών, επισημαίνει ο υπεύθυνος Επενδυτικής Στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, Μ. Χατζηδάκης.
Σε καθοδική τροχιά τα αποτελέσματα των εισηγμένων                                             

 MEIΩΣH κερδοφορίας της τάξης του 40% και τζίρου 20% αναμένεται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα α'Α τριμήνου τρέχοντος έτους των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών, επισημαίνει ο υπεύθυνος Επενδυτικής Στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, Μ. Χατζηδάκης.

Με δημοσιευμένα τα αποτελέσματα μόλις 32 εταιριών, ή περίπου το 10% του συνόλου, τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου του έτους αφορούν σε σαφή συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και επί της ουσίας αδυναμία των περισσότερων εταιριών να προχωρήσουν σε σημαντικές κινήσεις μείωσης των δαπανών τους. Αντιστοίχως, δεδομένης της συνολικά αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών και βεβαίως της κερδοφορίας των εταιριών.

Σημειώνεται, δε, ότι τη γενική εικόνα «διασώζουν», μέχρι στιγμής, τα σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα της ΔΕΗ, δίχως τα οποία ο «μέσος όρος» της αγοράς θα κυμαινόταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική έκθεση της «Πήγασος», τα αποτελέσματα της ΔΕΗ κατά το α'Α τρίμηνο υπήρξαν καλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Επηρεάστηκαν θετικά από τη μείωση των εισαγωγών ρεύματος και τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων (98,7 εκ. ευρώ) και τη μείωση των τιμών των καυσίμων και του μίγματος παραγωγής λόγω της κάμψης ζήτησης κατά 3,1% (78,1 εκ. ευρώ θετική επίδραση από μαζούτ, 56 εκ. ευρώ από φυσικό αέριο).

Επιπροσθέτως, η αποτίμηση σε τιμές 31/3/2009 της υποχρέωσης κάλυψης του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 του προηγούμενου έτους, είχε θετική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ύψους 25,6 εκατ. ευρώ. Εάν η αποτίμηση της υποχρέωσης αυτής είχε γίνει με τιμές 15/5/2009, η πιο πάνω θετική επίπτωση μειώνεται κατά 8,9 εκατ. ευρώ, σε 16,7 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO2 το β΄ τρίμηνο του 2009. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τo α'Α τρίμηνο 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 464.000 ΜWH μεγαλύτερη (58%), γεγονός που επίσης είχε θετική επίδραση.

Ωστόσο, σε άλλα τμήματα του «ταμπλό» η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Χαρακτηριστική ενδεχομένως της πορείας του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Frigoglass, η δραστηριότητα της οποίας έχει περιοριστεί σχεδόν στο μισό (-55%) ενώ η τελική γραμμή των κερδών είναι σχεδόν οριακή και παρουσιάζει κάμψη 97%. Η μείωση του τζίρου σε αυτά τα επίπεδα αποτελεί και το νεκρό σημείο λειτουργίας της εταιρίας.

Αντίστοιχα, σημαντική μείωση παρουσιάζει η Νexans στον κύκλο εργασιών της κατά το α'Α τρίμηνο με αποτέλεσμα η τελική γραμμή να καταγράφει ζημίες ύψους 302 χιλ. ευρώ. Ενδεικτικό της κατάστασης του κλάδου είναι το οριακό αποτέλεσμα της γραμμής των λειτουργικών κερδών.

Τέλος, στον ΔΟΛ, η πτώση των διαφημιστικών εσόδων κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2009 επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις που υποχώρησαν κατά 11,6% (η μητρική εταιρία) αν και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (ζημίες) είναι ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα λόγω της αναδιάρθρωσης του ομίλου (διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων, ενοποίηση εργοστασίων της εκτυπωτικής Ιρις σε Οινόφυτα και Κορωπί κ.ά.). Στην ετήσια γενική συνέλευση του ΔΟΛ, η διοίκηση ανέφερε ότι η εικόνα του πρώτου τριμήνου, δηλαδή μειωμένα έσοδα και ενδεχομένως περιορισμός των ζημιών, θα διατηρηθεί και στο σύνολο της χρήσης. Παράλληλα, ο όμιλος θα εισπράξει μέρισμα περί τα 5,5 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του στο Mega Channel (22,11%), έναντι 1,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στην Ιονική Ξεν. μειωμένα κατά 11% εμφανίζονται τα έσοδα τριμήνου τα οποία διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι το τρίμηνο του 2008 η εταιρία είχε εγγράψει ζημίες 979 χιλ. ευρώ από πώληση θυγατρικής.

Τέλος, αύξηση 10,33% στον όμιλο και 22,45% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Καραμολέγκος, στο τρίμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Πηγή Express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης