Αποτελέσματα live αναζήτησης

Brexit: Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης

Brexit: Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης εξ ονόματος της ΕΕ, με γραπτή διαδικασία, σε συνέχεια της ψηφοφορίας έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβε χώρα στις 29 Ιανουαρίου και της υπογραφής της συμφωνίας αποχώρησης από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ και θα θεωρείται τρίτη χώρα.

Η συμφωνία αποχώρησης διασφαλίζει την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών, τον δημοσιονομικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνηση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης.

Μεταβατική περίοδος

Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης σηματοδοτεί τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ και την έναρξη μεταβατικής περιόδου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτή η μεταβατική περίοδος, που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, έχει ως στόχο να παράσχει περισσότερο χρόνο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μία φορά για περίοδο ενός ή δύο ετών, εφόσον συμφωνήσουν σχετικά και οι δύο πλευρές πριν από την 1η Ιουλίου 2020.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα αρχίσουν μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Το πλαίσιο αυτής της μελλοντικής σχέσης καθορίστηκε στην πολιτική διακήρυξη που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Οκτώβριο του 2019.

Ιστορικό

Στις 23 Ιουνίου 2016, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ. Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την ΕΕ. Στις 17 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) ενέκρινε τη συμφωνία αποχώρησης όπως συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Ενέκρινε επίσης την αναθεωρημένη πολιτική διακήρυξη σχετικά με το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Σχέδιο συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, 18 Οκτωβρίου 2019  

Αναθεωρημένη πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, 17 Οκτωβρίου 2019  

Brexit (γενικές πληροφορίες)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης