Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝ - Πενθήμερο: Απασχόληση με πλήρη και μερική απασχόληση. Διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση

27 Ιανουάριος 2020


Δείτε από εδώ το άρθρο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας για την πενθήμερη απασχόληση το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Μισθωτός με 5 ημέρες και 8 ώρες την ημέρα (πλήρης απασχόληση)

ΜΙΣΘΩΤΟΣ με 5 ημέρες και λιγώτερες των 40 ώρες (μερική απασχόληση)

Διαλείπουσα μερική απασχόληση (λιγώτερες ημέρες, λιγώτερες ώρες)

ΜΙΣΘΩΤΟΣ με λιγώτερες ημέρες και πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση)www.den.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης