Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Ημερομηνίες υποβολής αναλυτικών καταστάσεων για το 2020

24 Ιανουάριος 2020
www.edoeap.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020


ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2020, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020, ΔΠ 2020 & ΔΧ 2020 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/2/2020 03/03/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2020 31/03/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/4/2020 30/04/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/5/2020 01/06/2020
ΜΑΙΟΣ 01/6/2020 30/06/2020
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/6/2020 30/06/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/7/2020 31/07/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/8/2020 31/08/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/9/2020 30/09/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2020 02/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2020 30/11/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2020 31/12/2020
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/1/2021 01/02/2021
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2021 01/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020

ΜΗΝΑΣ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2020 31/03/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/4/2020 30/04/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/5/2020 01/06/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/6/2020 30/06/2020
ΜΑΙΟΣ 01/7/2020 31/07/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/8/2020 31/08/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/9/2020 30/09/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2020 02/11/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2020 30/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2020 31/12/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/1/2021 01/02/2021
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/2/2021 01/03/2021


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης