Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ημέρες ασφάλισης μελών Δ.Σ. Α.Ε.: Λύση στο πρόβλημα με το νέο ασφαλιστικό για χιλιάδες πολίτες

24 Ιανουάριου 2020 Σχόλια
Ημέρες ασφάλισης μελών Δ.Σ. Α.Ε.: Λύση στο πρόβλημα με το νέο ασφαλιστικό για χιλιάδες πολίτες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με το νέο ασφαλιστικό λύνεται το πρόβλημα των ημερών ασφάλισης των μελών Δ.Σ. Α.Ε οι οποίοι έπρεπε να ακολουθούν μια γραφειοκρατική διαδικασία στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ προσκομίζοντας για έλεγχο τα πρακτικά των Δ.Σ. για να τεκμηριώσουν τις ημέρες ασφάλισης που δικαιούντο.Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει μια πολύ σημαντική τομή που αφορά στα μέλη του Δ.Σ. όλων των Ανωνύμων Εταιρειών της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, λύνεται το μείζον πρόβλημα των ημερών ασφάλισης των εν λόγω προσώπων που με το προηγούμενο καθεστώς έπρεπε να ακολουθούν μια γραφειοκρατική διαδικασία στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ προσκομίζοντας για έλεγχο τα πρακτικά των Δ.Σ. ή τα σχετικά παραστατικά για να τεκμηριώσουν τις ημέρες ασφάλισης που δικαιούντο. Τα προβλήματα που είχαν ανακύψει ήταν τεράστια και τα πρόσωπα αυτά παρά το γεγονός ότι πλήρωναν εισφορές δεν μπορούσαν να αναγνωρίζουν τις ημέρες ασφάλισής τους, ενώ για την ασφαλιστική τους ικανότητα δίνονταν λύσεις μέσω ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (σ.σ. η τελευταία παράταση χορήγησης της ασφαλιστικής ικανότητας 2019-2020 δόθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4611/2019).


Στο νέο νομοσχέδιο ορίζονται τα ακόλουθα που δίνουν λύση στο πρόβλημα:


«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενου σε ισχύ του τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951.

α. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

γ. Ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.

Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 παρ. 1 του παρόντος, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 παρ. 1 του παρόντος, πολλαπλασιαζόμενο επί 25
[...]».

 
Συμπέρασμα: Βάσει των ανωτέρω, αν ένα μέλος του Δ.Σ. μιας Ανώνυμης Εταιρείας λαμβάνει αμοιβή Δ.Σ. 930,00 ευρώ μηνιαίως, τότε θα αναγνωρίζονται για κάθε μήνα 25 ημέρες ασφάλισης αφού με την εν λόγω αμοιβή η συνολική ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται υπερβαίνει το ποσό των 252,00 της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 παρ. 1.  (930,00 Χ 27,10% = 252,03).

Σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ποσού εισφοράς των 252,00 ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39 παρ. 1, πολλαπλασιαζόμενο επί 25. Για παράδειγμα αν η μηνιαία αμοιβή ενός μέλους Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 500,00, τότε θα αναγνωρίζονται 13 ημέρες ασφάλισης [ 500,00 Χ 27,10% = 135,02 => (135,02/252,00) Χ 25 = 13,44 ]. 

Η νέα αυτή ρύθμιση ουσιαστικά δίνει οριστική λύση στο ζήτημα αυτό διευκολύνοντας χιλιάδες πολίτες από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Βέβαια, μένει να δοθεί και μία ακόμη λύση που θα αφορά στο τι θα γίνει με τις ημέρες ασφάλισης των εν λόγω προσώπων για όσο διάστημα ίσχυε ο ν. 4387/2016.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης