Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λογιστές , δικηγόροι και μηχανικοί θα ενταχθούν στα νέα πρόγραμματα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

20 Μάιου 2009 Σχόλια
  • ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Λογιστές , δικηγόροι και μηχανικοί θα ενταχθούν στα νέα πρόγραμματα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

    
Καλό μεσημέρι,

Σας καλέσαμε σήμερα για να ανακοινώσουμε ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ξεκινά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί. Ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο σχεδίου της Κυβέρνησης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Η προκήρυξη αυτή θα τονώσει την αγορά, αφού θα κινητοποιήσει και ιδιωτικούς πόρους και θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που άμεσα ενισχύονται, αλλά και για αυτές που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Με συνολικό προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. Ευρώ (για την ακρίβεια 1 δις. 50 εκατ. ευρώ), είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ωφελήσει τουλάχιστον 17.000 επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Επιπλέον του ποσού αυτού, θα διατεθούν 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο ειδικής δράσης που για πρώτη φορά προκηρύσσεται και αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων. Και αυτή η προκήρυξη είναι σχεδόν έτοιμη και θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό το λέμε και το εννοούμε. Η Κυβέρνηση έχει κάνει μέχρι σήμερα πράξη όλες τις δεσμεύσεις της για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στο έπακρο τους πόρους που διατίθενται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα θυμίσω μόνο, ότι από το 2004 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί ή έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης περισσότερα από 23.000 επενδυτικά σχέδια. Με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 1,3 δισ. ευρώ, που δημιουργούν πάνω από 30.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Κυβέρνηση στέκεται και πάλι αποφασιστικά στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να περιορίσει τις πιέσεις που δημιουργεί η κρίση. Αναφέρω επιγραμματικά τις παρεμβάσεις που έχουμε προωθήσει ως τώρα:

Από την αρχή του έτους, επιταχύναμε σημαντικά την καταβολή των ενισχύσεων για την αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ.

Μέσω των Προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ, παρέχονται σήμερα εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια συνολικού ύψους 9,5 δις. ευρώ, σε 77.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

    
· Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη επιμέρους κλάδων, όπως ο τουρισμός, η οικοδομή, η αγορά του αυτοκινήτου και οι εξαγωγές, στους οποίους δραστηριοποιούνται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

· Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοινώσαμε πρόσφατα για τη στήριξη της απασχόλησης,

o Υλοποιούμε ειδική δράση για 75.000 εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ

o Επιδοτούμε ενέργειες αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού, που καλύπτουν 24.000 εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ.

Με την έναρξη των νέων δράσεων που ανακοινώνουμε σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στην κρίση, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους στα επόμενα χρόνια.

Όπως είπα και στην αρχή, το συνολικό ποσό για τις δράσεις που θα προκηρυχθούν ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Το 80% που ποσού αυτού κατευθύνεται στην περιφέρεια, τηρώντας την αναλογία (80% περιφέρεια, 20% Αττική) που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 . Οι πόροι αυτοί θα κατανεμηθούν σε πέντε θεματικές ενότητες. Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.

Επιπλέον, στις επόμενες μέρες προκηρύσσουμε δράση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ύψους 250 εκ. ευρώ, που θα αφορά τους κλάδους των:

    
· μηχανικών,
· δικηγόρων,
· λογιστών
· και γιατρών.

Η δράση αυτή, που γίνεται για πρώτη φορά, απευθύνεται σε αυτούς που ασκούν πραγματικά το επάγγελμά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα χρηματοδοτεί την αγορά εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές - plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα προγράμματα software κ.λ.π), με ποσό ενίσχυσης που θα ποικίλει ανά κλάδο.

Συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:

1. από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,

2. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.
 

    Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι:
 

    · Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.
    · Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.
    · Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.
    · Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα υπάρξει ωστόσο η δυνατότητα μεταφοράς πόρων, από μια θεματική ενότητα σε άλλη, ανάλογα με τη ζήτηση.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι το Πρόγραμμα δίνει επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις. Η σημαντική αυτή καινοτομία απαντά σε μια πραγματική ανάγκη της αγοράς, αφού γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν σήμερα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνδυάζουν στις δραστηριότητές τους π.χ. τη μεταποίηση με το εμπόριο ή τις υπηρεσίες με τον τουρισμό.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό επιχορήγησης που έχει δοθεί για αντίστοιχες δράσεις και καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας.

Η δημιουργία και για πρώτη φορά η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Το μέτρο αυτό θα τονώσει και την οικοδομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Οι δαπάνες αμοιβής συμβούλου, για τη σύνταξη του φακέλου υποβολής και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, είναι επιλέξιμες, μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ το ποσοστό της προκαταβολής θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.

Οι διαδικασίες προετοιμασίας έχουν ολοκληρωθεί και προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς για την υλοποίηση των δράσεων. Ήδη έχουν ορισθεί, μετά από διεθνή διαγωνισμό, οι 26 προσωρινοί ανάδοχοι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως φορείς διαχείρισης της δράσης. Την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου θα αναρτηθεί η προδημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.

Θέλω κλείνοντας να σημειώσω για μια ακόμη φορά, ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον επαγγελματία. Όχι με λόγια και υποσχέσεις, αλλά με πράξεις.

Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που ζήτησε την επιτάχυνση της υλοποίησης των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων, ως μέσο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης. Είμαστε από τις πρώτες που ζήτησαν προσαρμογές στην κατανομή των πόρων και στις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε να στηριχθούν οι τομείς που πλήττονται εντονότερα.

Διεκδικήσαμε περισσότερη ταχύτητα και ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κερδίσαμε και την αξιοποιούμε άμεσα, προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Μόνο με τη συγκεκριμένη προκήρυξη, δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδύσεις, να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες, να συμβάλουν στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας.

Αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση με υπευθυνότητα. Με ένα συνολικό και ρεαλιστικό σχέδιο. Και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

   


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης