Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2020 που πρέπει να γνωρίζετε

23 Ιανουάριου 2020
Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2020 που πρέπει να γνωρίζετε
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2020 όπως συνηθίζει τα τελευταία 3 χρόνια, σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. 
Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2020 όπως συνηθίζει τα τελευταία 3 χρόνια, σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.). Το άρθρο αυτό ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.
 

Δείτε επίσης

Διαρκής ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων 2017
Διαρκής ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων 2018
Διαρκής ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων 2019
 

Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2019
Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2020

 

 

1. Διάφορα θέματα
     
  1.1. Μεταφορικό ισοδύναμο
     
      Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου
     
     
  1.2. Επιδόματα - Κοινωνική πρόνοια - Προστασία πρώτης κατοικίας
         
      Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης
      Πότε θα γίνουν οι καταβολές των προνοιακών προγραμμάτων από τον ΟΠΕΚΑ
      2463 ΕΞ 2020 Παράταση προθεσμίας αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020
     
  1.3. Εργασίες τέλους χρήσης
         
         
     
  1.4. Εταιρικό δίκαιο (Θέματα Α.Ε. - ΕΠΕ -ΟΕ)
         
        Έλεγχος νομιμότητας ΑΕ από 31/01 από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων - Οδηγίες για τη μετάβαση
     
     
  1.5. Αγρότες
         
      Μητρώο Αγροτών και χορήγηση βεβαίωσης: Υποχρεωτική η υποβολή αντιγράφου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
      Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1165548 ΕΞ 2019 Προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων από κατασχέσεις
      Κριτήρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών
     
     
  1.6. Χαρτόσημο
         
      ΔΕΔ 3207/2019 Χαρτόσημο σε παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως χώρων στάθμευσης, δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση στεγάστρων και διαφημιστικών πλαισίων
     
  1.7 BREXIT
         
      Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
     
     
  1.8 Μητρώο πραγματικών δικαιούχων - Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην τράπεζα Ελλάδος
         
      Παράταση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ
      824 ΕΞ 2020 Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών
     
     
  1.9 Πτώχευση Thomas Cook
         
      61462/978/2019 Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας
      Ε.2005/2020 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook
     

 

 

 

 

2 Θέματα μητρώου - χορήγησης ΑΦΜ - ΓΕΜΗ
         
         
         

 

 

 

3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
  3.1. Γενικά
         
      Απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ έως 31/05/2020
         
  3.2. Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 
         
      ΣΛΟΤ 2363/2019 Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης
      ΣΛΟΤ 2601/2019 Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων

 

 

4 Φορολογία εισοδήματος
         
  4.1. Δαπάνες εκπιπτόμενες και μη.
         
      Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών
      Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που θεωρούνται ως παροχή σε είδος
         
         
  4.2. Λοιπά θέματα φορολογίας εισοδήματος
         
      Α.1003/2020 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών
      Τα ποσά που εισέρχονται σε κοινό λογαριασμό και δεν καλύπτονται από εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι συνδικαιούχοι του λογαριασμού μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου
      Άρθρα Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
      Ε.2002/2019 Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
      Πως θα φορολογηθούν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για το 2019 - Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας
      Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

 

 

5 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
         
  5.1. Γενικά
         
      (Upd) Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης
      Αλληλέγγυος ευθύνη του εν τοις πράγμασι διαχειριστή ΕΠΕ - Προϋποθέσεις, διαχρονικό δίκαιο
      E.2001/2019 α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α', (Α' 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α' 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους - ενημ. έως 31.12.2019
         
  5.2. Αποφάσεις Σ.τ.Ε
         
      ΣτΕ 1762/2019 Ακυρωτική η διαφορά που γεννάται από την προσβολή πράξης της Φορολογικής Αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο
      ΣτΕ 537/2019 Λαθρεμπορία - Τεκμήριο αθωότητας
         
  5.3. Φορολογικοί έλεγχοι
         
      Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
      Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. το 2020
     
  5.4. Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
         
      ΔΕΔ 3187/2019 Ποια είναι η διαδικασία για να επιστραφεί το τέλος επιτηδεύματος που έχει χρεωθεί στις συμπλοιοκτησίες
      ΔΕΔ 3238/2019 Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς που οφείλεται σε πλάνη ή απειλή ή απάτη μπορεί να ακυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση στα αρμόδια δικαστήρια
      ΔΕΔ 2982/2019 Μη έκπτωση τόκων δανείων σε θυγατρική εταιρία λόγω συμμετοχής η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 48 ενδοομιλικά μερίσματα
      ΔΕΔ 3594/2019 Δεν προβλέπεται απαλλαγή από τη φορολογία αποζημίωσης οποιουδήποτε λόγου διακοπής σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
      ΔΕΔ 3120/2019 Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Η ΑΠΥ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία
      ΔΕΔ 3079/2019 Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για εκδρομές που γίνονται από τουριστικό λεωφορείο - Δικαίωμα και έκδοση ΑΠΥ πριν την έναρξη
      ΔΕΔ 3188/2019 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φορολογούμενο με νέα δραστηριότητα της οποίας ο ΚΑΔ έχει τέσσερα και επιπλέον ψηφία ίδια με τη δραστηριότητα που ασκούσε πέραν της πενταετίας
      ΔΕΔ 3242/2019 Οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων υπάγονται στο ΦΠΑ
      ΔΕΔ 2223/2019 Λογιστικές διαφορές - Εισφορά ανακύκλωσης - Λογιστική αντιμετώπιση
      ΔΕΔ 2260/2019 Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες καυσίμων - Μη έκπτωση ΦΠΑ λόγω μη αναγραφής αρ. κυκλοφoρίας, ΑΦΜ και σφραγίδας - Η έκπτωση ΦΠΑ δεν συναρτάται με τυπικές παραβάσεις άλλων φορολογιών

 

 

6 Εργατικά - Απασχόληση - Πρόνοια - ΣΣΕ
     
  6.1. ΕΡΓΑΝΗ
     
      Παράταση υποβολής εντύπου Ε11 έως 29/2/2020 - Υπεγράφη η απόφαση
     
  6.2. Λοιπά εργατικά θέματα
     
      60201/Δ7.1422/2019 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
      902/34/2020 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2020
      61591/2677/2019 Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
         
  6.3. Σημειώματα ΔΕΝ - Αρθρογραφία κόμβου
         
      ΔΕΝ: «Η νέα παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 μέχρι 31.12.2020»
      Άρθρα Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
      Άρθρα Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
      ΔΕΝ: Επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
         
  6.4. Αποφάσεις Αρείου πάγου
     
      Άρειος Πάγος 1063/2019 Ο χαρακτηρισμός της συμβάσεως μαθητείας ως γνησίας ή συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας
     
  6.5. Συλλογικές συμβάσεις
     
      Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 1/2020 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2020

 

 

7 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) , ΕΦΚ και λοιποί φόροι τέλη
     
         
  7.1. Γενικά
         
      Κατώφλια 2020
      (Upd) Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ ορισμένων αγαθών με το νόμο 4646/2019
         
         
  7.2.     Αρθρογραφία κόμβου για ΦΠΑ
         
      Άρθρα Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
         
         

 

 

8 Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά
         
         
  8.1     Ασφαλιστικά  Γενικά
         
      Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/2020 Ανάκληση του υπ' αριθ. Δ.15/Γ7οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α'85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α'316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε»
      Δ.15/Δ'/οικ.59234/1592/2020 Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό
         
         

 

 

9 Διεθνής φορολογικές εξελίξεις
         
      Από το 2023 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Γαλλία
      Πορτογαλία: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μη εγκατεστημένες εταιρίες
      Η Ιταλία εφαρμόζει από 1.1.2020 φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες

 

 

10 Προθεσμίες - Υποχρεώσεις
         
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2020

 

 

 

11 ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Ακίνητα
         
      Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής Ε9 2021

 

 

 

12   Φορολογικές δηλώσεις 2019
         
       

Φυσικά Πρόσωπα

         
      Πως θα φορολογηθούν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για το 2019 - Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας
         
        Νομικά Πρόσωπα
         
      Πως θα φορολογηθούν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για το 2019 - Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας
         
        Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2019 - μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών 2020
         
         Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης