Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχος νομιμότητας ΑΕ από 31/01 από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων - Οδηγίες για τη μετάβαση

20 Ιανουάριος 2020Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος από το Τμήμα ΓΕΜΗ του αρμόδιου Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με οδηγίες σχετικά με τη μετάβαση στις νέες διατάξεις του νόμου 4635/2019 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 η αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 καθώς και η σχετική αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων και των στοιχείων των εταιρικών μετασχηματισμών του ν.4601/2019 όταν σε αυτές εμπλέκεται ο νομικός τύπος της ανώνυμης εταιρείας μεταφέρεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 του ν. 4635/2019 προβλέπονται τα εξής: «όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο ΥΓΕΜΗ και απόφαση του Προϊστάμενου αυτής»». Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις 31-01-2020 οι Υπηρεσίες των ΠΕ θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών και στο εξής, τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και την αλλαγή της προϊσχύουσας διαδικασίας, δίνονται οδηγίες για:

- την διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων και την προσαρμογή του Συστήματος ΓΕΜΗ

- το αρχείο Ανωνύμων Εταιρειών των ΠΕ

- τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων


Δείτε την 6084/20-01-2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης