Αποτελέσματα live αναζήτησης

On line σεμινάριο: Εργασίες τέλους χρήσης (Απλογραφικά και διπλογραφικά)

17 Ιανουάριος 2020


Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με θέμα: «Εργασίες τέλους χρήσεως 2019 σύμφωνα με ΕΛΠ και φορολογία (Απλογραφικά και διπλογραφικά)»

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ώρα 17:30.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες τέλους χρήσης για την κατάρτιση του ισολογισμού και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (λογιστικών και φορολογητέων). Τι έχει αλλάξει για το 2019.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

- ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
- ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 
- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
- ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
- ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.4399/2016
- ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.
- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ Α.Ε.-Ι.Κ.Ε.-Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.-Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.
- ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΡΙΚΩΝ ΝΌΜΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Κριαράς Ευστάθιος
Οικονομολόγος, κοστολόγος, συγγραφέας, σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική και πρακτική εμπειρία.

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven


Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης