Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας

16 Ιανουάριου 2020 Σχόλια
ΔΠΑ - Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Δέσμευση του Δικαστηρίου σε υπόθεση χορήγησης επικουρικής σύνταξης, όταν έχει αποφανθεί θετικά ως προς τη χορήγηση κύριας σύνταξης με προηγούμενη απόφασή του


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 11287/2019, 17ο Τμήμα
 
Για να χορηγήσει το Ε.Τ.Ε.Α. (ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επικουρική σύνταξη στους ασφαλισμένους του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουμένως απονεμηθεί σε αυτούς κύρια σύνταξη από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (βλ. ΣτΕ 2003/2014, ΣτΕ 2043/2009, ΣτΕ 667/2008, ΣτΕ 1691/2003 7μ.), η καταβολή δε της επικουρικής σύνταξης προϋποθέτει, πάντως, την παράλληλη καταβολή της αντίστοιχης κύριας και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να καταβάλλεται η κύρια (πρβλ. ΣτΕ 3422/2017 7μ.). Περαιτέρω, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, τα αρμόδια όργανα του Ε.Τ.Ε.Α. και ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - άρα και τα δικαστήρια της ουσίας, αν η υπόθεση αχθεί ενώπιόν τους - δεσμεύονται ως προς το βαθμό αναπηρίας του ασφαλισμένου και τη διάρκειά της από την κρίση των αρμοδίων οργάνων του φορέα κύριας ασφάλισης για τη χορήγηση ή μη κύριας σύνταξης και δεν μπορούν να αποστούν από αυτή, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της επικουρικής προς την κύρια σύνταξη (ΣτΕ 931/2012, ΣτΕ 354/2009, ΣτΕ 2169/2007).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι γνωστό στο Δικαστήριο από προηγούμενη δικαστική του ενέργεια (άρθρο 144 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), με την … απόφασή του, η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής του προσφεύγοντος κατά της απόφασης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Συντάξεων Αθηνών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κρίθηκε ότι ο προσφεύγων, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα ήταν ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό 50%, κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5 εδ. γ’ του α.ν.1846/1951, και, συνεπώς, για το διάστημα αυτό, δικαιούταν κύρια σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας από το Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.). Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά σε προηγούμενη σκέψη, ο προσφεύγων δικαιούται να λάβει και επικουρική σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας από το καθ’ ου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης