1ο Newsletter για το έτος 2019 από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα του ΑΠΘ

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Ιανουάριος 2020
Οι σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, θεσμικές παρεμβάσεις και νομολογιακές κρίσεις εθνικών, ενωσιακών και διεθνών οργάνων και αρχών Taxheaven.gr1ο Newsletter Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σας παρουσιάζει με ξεχωριστή χαρά μια νέα του δραστηριότητα: τη δημοσίευση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου – newsletter, στο οποίο θα αποτυπώνει τις εξελίξεις αιχμής σε όλα τα πεδία των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Στο newsletter του Εργαστηρίου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, θεσμικές παρεμβάσεις και νομολογιακές κρίσεις εθνικών, ενωσιακών και διεθνών οργάνων και αρχών, καθώς και για όλες τις πρόσφατες και προγραμματισμένες δράσεις του Εργαστηρίου.

Το 1ο Newsletter του Εργαστηρίου, το οποίο καλύπτει κατ’ εξαίρεση όλο το έτος 2019 μπορείτε να το διαβάσετε ως συνημμένο αρχείο.