Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας του κόμβου | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας του κόμβου

18 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια


Στην παρούσα επισήμανση σταχυολογήσαμε ορισμένα από τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα του κόμβου (που αναρτήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα) προκειμένου να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να το πράξουν τις προηγούμενες ημέρες. Η επιστημονική ομάδα κόμβου TAXHEAVEN και η πλειάδα των συνεργατών του θα συνεχίσουν με την ίδια ζέση την προσπάθεια έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης των συναδέλφων, εκτός των άλλων και μέσω της συνεχούς αρθρογραφίας, καθώς και των επισημάνσεων σε συνδυασμό με την ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων.

Το ζητούμενο για μας είναι η ανάλυση επί της ουσίας των πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητάς μας και όχι απλώς η ανάρτηση δήθεν «επισημάνσεων» που αποτελούν απλώς συρραφή διατάξεων δίχως ψήγμα ερμηνείας, προβληματισμού ή προσωπικής τοποθέτησης. Γιατί, η δημόσια παράθεση της ερμηνευτικής μας προσέγγισης που δεν αναμασά απλώς τα κείμενα των εγκυκλίων ή των νόμων, αλλά εδράζεται και στη συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία όλης της ομάδος, δίνει μία επιπλέον δυναμική στα ίδια τα κείμενα, διότι συχνά βαδίζουμε σε δύσκολες ατραπούς με κίνδυνο να «τσαλακωθούμε» μακριά απ΄την ασφάλεια των εύκολων παραδειγμάτων ή γενικών αναφορών. Αυτή η τόλμη όμως είναι που ενίοτε ανοίγει δρόμους και αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για μας που πάντα θα την κυνηγούμε έστω κι αν κάπου στην πορεία έχουμε ανθρωπίνως σφάλει.
 

 

Παροχές σε είδος - Οι αλλαγές με το ν.4646/2019

Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2019 ή το 2020 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2019

Δαπάνες επιχειρήσεων: Όλες οι αλλαγές με το ν. 4646/2019

Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών με το ν. 4646/2019

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που θεωρούνται ως παροχή σε είδος

Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών

Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου και ασφαλιστικές εισφορές

Κριτήρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών

Χαρτόσημο στις αποδείξεις συνδρομών σε συλλόγους, σωματεία και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Πως θα φορολογηθούν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για το 2019 - Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020

Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ

Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone