Ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος - Η απόφαση της ΤτΕ για την λειτουργία τους και τη χορήγηση αδείας | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος - Η απόφαση της ΤτΕ για την λειτουργία τους και τη χορήγηση αδείας

14 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, τους κανόνες εποπτείας και την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018.

Η απόφαση 164/2/13-12-2019 αποτελείται από δεκαπέντε Κεφάλαια και μπορείτε να τη δείτε από το αρχείο του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone