Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΙΟ: Εντατικοί έλεγχοι για τις δηλώσεις ΦΠΑ

  • Ο υφυπουργός Οικονομικών, Α Μπέζας, έδωσε οδηγίες στις Δ.Ο.Υ να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο και επιβολή προστίμων σε όσους δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ.
ΥΠΟΙΟ: Εντατικοί έλεγχοι για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Α Μπέζας, έδωσε οδηγίες στις Δ.Ο.Υ να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο και επιβολή προστίμων σε όσους δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ.

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με εντολή του αρμόδιου υφυπουργού, κ. Αντώνη Μπέζα, έδωσε οδηγίες σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο, διακρίβωση ενδεχομένων παραβάσεων και επιβολή των προβλεπομένων προστίμων, με βάση τα αποτελέσματα των νέων διασταυρώσεων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Οι διασταυρώσεις αυτές αφορούν στη μη υποβολή Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ για τη χρήση 2007 και στη μη υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το Οικονομικό Έτος 2008.

Συγκεκριμένα:

1.Έλεγχος Μη Υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ 2007

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι, από το σύνολο των επιχειρήσεων που κατά το 2007 ήταν ενεργές και το 2008 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση αυτή, δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση συνολικά 4.077 Νομικά Πρόσωπα και 53.008 Φυσικά Πρόσωπα.

2.Έλεγχος Μη Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2008

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι, από το σύνολο των επιχειρήσεων που κατά το 2007 ήταν ενεργές, η διαχειριστική τους περίοδος έληγε την 31/12/2007 και το 2008 υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τη χρήση αυτή, δεν υπέβαλαν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2008 (χρήση 2007) συνολικά 13.965 Νομικά Πρόσωπα και 21.103 Φυσικά Πρόσωπα.

www.kathimerini.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης