ΔΕΝ: Επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝ: Επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου

10 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια


(Σχόλιο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

Στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1093) σε συνδυασμό με το άρθρο 114 του Ν. 4446/2016 (ΔΕΝ 2017, σελ. 75 – αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 15 Ν. 4177/2013 στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παρ. 1) ορίζεται ότι κατά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου (τακτικές εκπτώσεις και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι), επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων.

Το διάστημα από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ανήκει στις περιόδους τακτικών εκπτώσεων. Έτσι, κατά την πρώτη Κυριακή του διαστήματος αυτού, δηλαδή κατά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, είναι επιτρεπτή η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων.

Με τον Ν. 4208/2013, άρθρο 25 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1562) προσετέθη παράγραφος 4 στο τέλος του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, στο οποίο ρυθμίζονται τα της απασχολήσεως των μισθωτών. Ορίζονται τα εξής:

«Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα. Η απασχόληση των εργαζομένων είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά Κυριακές. Στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν κατά τις «εκπτωτικές Κυριακές», δύναται να χορηγηθή αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος που προηγείται των Κυριακών αυτών».

Το ωράριο λειτουργίας των Εμπορικών Καταστημάτων καθορίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 3377/2005 (ΔΕΝ 2005 σελ. 1189) όπως αντικατεστάθη με την παρ. 3β του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, ως εξής:

«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00».

Δείτε ολόκληρο το σχόλιο του ΔΕΝ από εδώ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone