Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 30-12-2019 έως 04-01-2020 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 30-12-2019 έως 04-01-2020

5 Ιανουάριος 2020 -- Σχόλια


Καλημέρα και Καλή Χρονιά

Από την επόμενη εβδομάδα το σχόλιο της Δευτέρας επανέρχεται.  Σήμερα αντί σχολίου παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος που πέρασε.

Δείτε επίσης όσοι λείπατε για μεγάλο διάστημα όλες τις ανασκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 22-12-2019 έως 29-12-2019

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 15-12-2019 έως 21-12-2019

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 8-12-2019 έως 14-12-2019


Ξεκινάμε φυσικά με τον
Λογιστικό και Φορολογικό Καζαμία του 2020

 

 

 Σημαντικά θέματα  - Επισημάνσεις  - Αρθρογραφία


Ολοκλήρωση επανεκκαθάρισης σχετικά με τη μείωση της προκαταβολής


←→

Παράταση για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα - Ανακοίνωση ΥΠΕΣ

O υπουργός Εσωτερικών θα αναλάβει πρωτοβουλία για να δοθεί νομοθετικά παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η οποία έληγε αύριο 31 Δεκεμβρίου 2019.


←→


Παράταση για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, που λήγει την 31-12-2019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 15-1-2020.

Η σχετική εγκύκλιος : Α.1482/2019


←→

Παραγραφή - Έννοια και συνέπειες

←→

 

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. το 2020

Σύμφωνα με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019, το 2020 η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε θα διενεργήσει τουλάχιστον εξακόσιους είκοσι (670) έλεγχους-έρευνες και δεκαέξι χιλιάδες (17.720) μερικούς επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. Για το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα< Σύμφωνα με την απόφαση Α.1476/2019, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως, θα διενεργήσουν 25.100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους,  ενώ από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και από αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 

Οι σχετικές αποφάσεις :
-
 ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2020.
-  Α.1476/2019 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2020.

 

←→

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού sale and lease back σε ειδικές περιπτώσεις

Με βάση τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο προκύπτει ότι η χορηγηθείσα, με βάση τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, απαλλαγή δεν αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.2166/1993 και ν.δ.1297/1972), καθώς και με τις διατάξεις του ν.4172/2013 (άρθρα 52 και 54), εφόσον το εν λόγω αποθεματικό μεταφέρεται αυτούσιο στη λήπτρια εταιρεία και εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της και

β) όταν η μισθώτρια επιχείρηση υπεκμισθώνει ακίνητο για το οποίο έχει συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε άλλη επιχείρηση, καθόσον η υπεκμίσθωση ακινήτου δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 28 παρ. 3 περ. ζ' που θα είχαν ως συνέπεια τη φορολόγηση του αποθεματικού. 

Η σχετική απόφαση : Ε.2002/2019

←→

«Ηλεκτρονικά βιβλία: Η συνέχεια...»

..................
Μερικά από τα συμπεράσματα ενός φοροτεχνικού:
- Τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν με ενοχλούν, με ενοχλεί ο τρόπος που προσπαθείτε να τα επιβάλλετε, αγνοώντας τις τεκμηριωμένες απόψεις του πλέον θεσμικά και μοναδικού κλάδου μέσω των οργάνων του, και τις επικαλούμενες σχετικές διατάξεις στην προταθείσα τροπολογία.
- Αφορά τις επιχειρήσεις. Κι όμως, οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτε ακόμη.
- Με ενοχλεί το γεγονός ότι κάνετε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να έχετε την πλατφόρμα για να βλέπουμε στην πράξη πως θα λειτουργεί η εφαρμογή.
- Θα ήταν πρακτικά αποδεκτό, να υπήρχε η εφαρμογή έτοιμη και οι ενημερώσεις και τα παραδείγματα να γίνονται κατευθείαν πάνω σε αυτή, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση. Και θα είχαμε και πιο απτά αποτελέσματα.
Θέλετε πράγματι να εξαλείψετε τη φοροδιαφυγή; Φροντίστε να καταστεί ασύμφορη. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε….  
Ευελπιστώ το 2020, να ετοιμάσετε και μία πλατφόρμα για να δηλώνουμε το φλουρί που κερδίζουν οι πολίτες αυτής της χώρας (κλεμμένο από το συνάδελφο ΣπύροςΚ σε σχόλιο στο Taxheaven [γιατί οι πηγές πρέπει να αναγράφονται..)]

←→


Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ

←→


139019 ΕΞ 2019 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

 

 ⥢⥤

 

 Μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά εργασίας με εντολή Βρούτση

Ν. Μηταράκης: «Μόνιμες και σταθερές αυξήσεις στις συντάξεις από το 2020»

ΕΛΤΕ: Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

Κανονικά εργάζονται οι συμβολαιογράφοι έως τις 08.01.2020

ΑΑΔΕ: Προδιαγραφές αρχείου τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης

Συμβολαιογράφοι: Εγκύκλιος Συντονιστικής 67/2019 -Τροποποίηση ΠΟΛ 1274/2013 περί Αποδεικτικού Ενημερότητας

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

 

  ⥢⥤

 

■  Νομοθεσία

  Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Στόχος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας αναφορικά με την αναγνώριση δικαιωμάτων Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία.

Ιδίως με το προτεινόμενο άρθρο 8 επιδιώκεται:
α) Αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας Fraport και του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Αποτελεσματική διαχείριση των αυξανόμενων ροών επιβατών και εμπορευμάτων, με αύξηση του αριθμού αφενός των διενεργούμενων τελωνειακών ελέγχων και αφετέρου των λοιπών τελωνειακών εργασιών,
γ) Εντοπισμός και πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου και είσπραξη Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στον τομέα της αλκοόλης και των καυσίμων, ενισχύοντας την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
δ) Εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, έλεγχος για την ορθή εφαρμογή αυτής και είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (διασφάλιση και λήψη αναγκαστικών μέτρων).
ε) Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών.


  Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» [Κατατέθηκε προς διαβούλευση]

 ⥢⥤

 

 Εργατικά - ασφαλιστικά


  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 55/2019 Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 54/2019 Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών

 

 

 ⥢⥤


■  Φορολογικές αποφάσεις - εγκύκλιοι  - Αποφάσεις δικαστηρίων


 E.2001/2019 α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α', (Α' 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4646/2019 (Α' 212/12.12.2019)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους - ενημ. έως 31.12.2019
 

Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Μέρος Α', Α' 170), ενημερωμένη έως και τον ν. 4646/2019 (Α' 212/12.12.2019), καθώς και τις κατ' άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2019 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής.

 

←→


 ΣτΕ 1153/2019 Ο τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αλλά και από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, δεν συνιστά παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ
 

Ο τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αλλά και από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 106 του ανωτέρω Κώδικα, δεν συνιστά παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας. Τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα της διανέμουσας θυγατρικής εταιρείας, το δε κράτος μέλος της μητρικής είτε δεν τα φορολογεί, είτε τα φορολογεί, αφού εκπέσει τον φόρο που ήδη καταβλήθηκε από τη θυγατρική. Κατ’ ορθή δε ερμηνεία των προεκτεθεισών διατάξεων, ιδίως δε της παρ. 1 του άρθρου 7 της οδηγίας, όπου ρητά αναφέρεται ότι στον όρο “παρακράτηση στην πηγή” δεν περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου επί των εταιρειών στο κράτος μέλος της θυγατρικής, συνάγεται ότι ο προβλεπόμενος στις διατάξεις του ΚΦΕ τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών της θυγατρικής τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας δεν αντίκειται στην Οδηγία αυτή.

 

←→

 

 ΣτΕ 1498/2019 Πρόστιμο ΚΒΣ λόγω λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων - Παραγραφή

Το Συμβούλιο της Επικρατείας υπογράμμισε ότι, με τις αποφάσεις του με αριθμούς 1623/2016 (7μελούς σύνθεσης) και 1091/2017 (7μελούς σύνθεσης), κρίθηκε ότι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997, θεσπίζοντας ανάλογη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος και επί επιβολής προστίμων για παραβάσεις του ΚΒΣ, έχει την έννοια, ότι δύναται η Φορολογική Αρχή να εκδώσει πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις ΚΒΣ που διαπιστώνονται από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της μετά την πάροδο 5ετίας από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιήθηκε σχετική εγγραφή, αρχική ή συμπληρωματική, στη φορολογία εισοδήματος ή αν η εγγραφή αυτή οριστικοποιήθηκε ή όχι, αρκεί η πράξη επιβολής προστίμου να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994, 10ετούς προθεσμίας, από το τέλος της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου, δίχως να τίθεται, με τις επίμαχες αποφάσεις 7μελούς σύνθεσης, ζήτημα περί αυτεπαγγέλτου εξέτασης του λόγου της παραγραφής.

 

←→

 

 ΣτΕ 1339/2019 Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - Παραγραφή
 

Στην επίμαχη υπόθεση, η αρχική δήλωση φόρου κληρονομίας είχε υποβληθεί την 10-3-1999, ενώ ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ΝΔ 118/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 820/1978 και το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 1249/1982, συμπληρώθηκε την 31-12-2009, ενώ η επίδικη καταλογιστική πράξη εκδόθηκε την 21-6-2010 και κοινοποιήθηκε στον φορολογούμενο την 22-6-2010.

 

←→

 

 Ε.2206/2019 Κοινοποίηση του δεύτερου άρθρου της από 24/12/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'212/24-12-2019) περί παράτασης της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017
 

Με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου της από 24/12/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'212/24-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», με το οποίο παρατάθηκε η προθεσμία για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, («Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», Α'62) έως την 30η Απριλίου 2020, με σχετική αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου.

←→

 

Μερικές ακόμα :

Δ. ΟΡΓ. Γ 1179398 ΕΞ 2019 Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2019 Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.A.Δ.O), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Δ. ΟΡΓ. Γ 1179417 ΕΞ 2019 Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2019, Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ε.2207/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β'4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

60426/964/2019 Τροποποίηση της 12694/28-6-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» (2272 Β').
 

 

 ⥢⥤

 


Φορολογικές Υποχρεώσεις εβδομάδος

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone