Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ σε Τεχνική – Εμπορική επιχείρηση

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Μάιος 2009
Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας της Υπ.Ε.Ε. σε Τεχνική – Εμπορική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές κατέσχεσαν τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, που έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Από τη διερεύνηση των στοιχείων, που... Taxheaven.gr

Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας της Υπ.Ε.Ε. σε Τεχνική – Εμπορική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές κατέσχεσαν τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, που έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Από τη διερεύνηση των στοιχείων, που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2009, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν απέδωσε ΦΠΑ για τις χρήσεις από 2006 έως 2008, συνολικού ύψους 852.514 ευρώ, ποσό το οποίο και καταλογίστηκε. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, είχε εκδώσει 381 αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, για τα οποία καταλογίσθηκαν πρόστιμα 26.400 ευρώ.

Επίσης, διαπιστώθηκε η μη απόδοση ΦΠΑ,  ύψους 923.500 ευρώ, για τη χρήση του 2005. Το συνολικό ποσό του μη αποδοθέντος ΦΠΑ, που διαπιστώθηκε και καταλογίστηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 1.776.014 ευρώ.

 Το κλιμάκιο της Υπ.ΕΕ Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε Πληροφοριακή Έκθεση Ελέγχου της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ Αμυνταίου, η οποία θα συνυπολογίσει στα ανωτέρω ποσά επιπλέον πρόστιμα 1,5% για κάθε μήνα, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.  Παράλληλα, εξετάζεται εάν η ως άνω εταιρεία έχει εμπλακεί ως εργολάβος ή υπεργολάβος σε Δημόσια έργα.