Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

2 Ιανουάριος 2020
Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
   
Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού:

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις πρώτες 125 εβδομάδες λειτουργίας (03/08/2017 - 27/12/2019), τις 98 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018 - 27/12/2019) και τις 78 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018 - 27/12/2019), έχουν συνοπτικά ως εξής:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 41.952 επιχειρήσεις

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 10.276 επιχειρήσεις

-  3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν εν συνόλω:

* Σε διμερή διαπραγμάτευση 855 και

* Σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές 2.363

- 1.715 βεβαίωση πληρότητας και 583  έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

-Ολοκλήρωσαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους 433 επιχειρήσεις

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 19.119 Ελεύθεροι Επαγγελματίες

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 11.567 Ελεύθεροι Επαγγελματίες

-  3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν

- 799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

- 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.524

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο (2) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλ. μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 1.586 Αγρότες

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 1.134 Αγρότες

-  381 αιτήσεις υποβλήθηκαν

- 157 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

- 144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

- 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 231

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ' επάγγελμα αγρότης), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις (3) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και/ή -> διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης