Παρατάθηκε η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 και Ε9, καθώς και η υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 νομικών προσώπων

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Μάιος 2009
Παρατάθηκε η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 και Ε9, καθώς και η υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 νομικών προσώπων Taxheaven.gr

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων  που υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, παρατάθηκε με απόφαση που εξέδωσε σήμερα το Υ.Ο.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση με Αριθ. Πρωτ  1048843/928/A0012/14.5.2009 αναφέρει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού


Επίσης με την απόφαση ΠΟΛ.1064/14.5.2009 δόθηκε παράταση για την υποβολή Δηλώσεων  Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009  και οι ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής :

α) Μέχρι 22 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.
 β) Μέχρι 25 Μαΐου 2009   τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.
  γ) Μέχρι 26 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.
  δ) Μέχρι 27 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.
  ε) Μέχρι 28 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.
  στ) Μέχρι 29 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.
   ζ) Μέχρι 1 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.
   η) Μέχρι 2 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.
  θ) Μέχρι 3 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.
   ι) Μέχρι 4 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 0