Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδας 22-12-2019 έως 29-12-2019Καλημέρα και χρόνια πολλά.


Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει μια μικρή διακοπή για τις γιορτές και θα είναι μαζί σας πάλι τον νέο χρόνο. Διακοπή όμως δεν υπάρχει στην ενημέρωσή σας, γι' αυτό και σήμερα αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

 

Πριν προχωρήσετε δείτε :    Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2020


 Σημαντικά θέματα  - Επισημάνσεις  - Αρθρογραφία

 

Σημαντικές υποχρεώσεις με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019

Προσοχή, στο τέλος του έτους εκπνέει η προθεσμία για μια σειρά σημαντικών υποχρεώσεων. Δώστε προσοχή ιδιαίτερα στην : υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και αφορούν τις αναλυτικές εγγραφές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014 απόφαση ΓΓΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και ο τόκος του Κ.Φ.Δ. (βλ. Α. 1099/2019).

 

ΑΑΔΕ: Προσαυξήσεις τέλος για πρόωρες εξοφλήσεις

Στην περίπτωση, που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί πρόωρα με οποιονδήποτε τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως αποδεικτικό ενημερότητας και κατάσχεση, ή συμψηφισμός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις, που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης.
Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη μετά από αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία.
Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία.

Η σχετική εγκύκλιος :  Ε.2201/2019


←→

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020

←→

 

Νέο σύστημα προστίμων εργατικής νομοθεσίας

Αναμένεται σύντομα και θα βασίζεται σε ορισμένες αρχές :
1. Αντικειμενικότητα και απλότητα:
2. Αναλογικότητα και αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων
3. Αυστηροποίηση προστίμων για σοβαρές παραβάσεις
4. Απλούστευση και διαφάνεια του συστήματος
Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους). Οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που παραβούν την εργατική νομοθεσία και υπάρχει ευχέρεια για έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού των προστίμων.
5. Διευκόλυνση του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας
6. Εξάλειψη συγκεκριμένων στρεβλώσεων:

←→

Διαγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρού ύψους προς ασφαλιστικά ταμεία

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο εργασίας υπάρχει διάταξη σχετικά με την Πάγια διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών .
Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:
α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον «Ε.Φ.Κ.Α» δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,

β) δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η κατ’ έτος διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να ελέγχεται ο χρόνος δημιουργίας της οφειλής ή ο χρόνος βεβαίωσής της στο ΚΕΑΟ.

 

←→

Επίδομα γέννησης - Νέο νομοσχέδιο σε διαβούλευση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπ. εργασίας : «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση εδώ  : Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 

←→


Αλλαγές στη φορολογική ενημερότητα για τα ακίνητα

Με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση των πράξεων διανομής κοινών ακινήτων, της ανταλλαγής κοινών ακινήτων, της σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και της τροποποίησης αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εκδόθηκε η Α.1464/2019 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1274/2013 περί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Η σχετική απόφαση : Α.1464/2019

←→


Με τροποποιητική δήλωση η επιστροφή του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές

Για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019 οδηγία της ΑΑΔΕ, με τη νέα Οδηγία Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 27-12-2019 η σχετική διαδικασία επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους αθλητές / προπονητές που προβλέπεται στην παρ. 5 της 1050096 ΕΞ 2019, αναδιατυπώνεται

Η νέα σχετική οδηγία :  [Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019 ]

←→


Τέλος επιτηδεύματος: Οδηγία ΑΑΔΕ σχετικά με τη διαγραφή ή επιστροφή του σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

Εφόσον έχει γίνει δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, (για νομικά πρόσωπα και  νομικές οντότητες), το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχουν πάψει να υφίστανται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών και ως εκ τούτου δεν νοείται η επιβολή τέλους επιτηδεύματος. Συνεπώς, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται μόνο για τον χρόνο (μήνες) άσκησης επιτηδεύματος και μέχρι την ημερομηνία της αποδεδειγμένης διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να διαγράφονται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα ως άνω ισχύουν και για τη διαγραφή τέλους επιτηδεύματος των φυσικών προσώπων

Η σχετική οδηγία  : Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019

←→


Διευκρινίσεις για την έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ σχετικά με την έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φόρου κάθε παρακρατούμενος ή προκαταβληθείς φόρος και φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η διαφορά επιστρέφεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ., ενώ η παραγραφή εξετάζεται μόνον για το ποσό του οποίου αξιώνεται η επιστροφή.
Επομένως, σε κάθε πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει φορολογικής δήλωσης, καθώς και σε κάθε άμεσο προσδιορισμό φόρου που διενεργείται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά τον υπολογισμό του φόρου εκπίπτουν ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο φόρος που προκαταβλήθηκε και ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή με τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς στην περίπτωση του τελευταίου.

Η σχετική απόφαση : Ε.2204/2019

←→

Παράταση για τις αιτήσεις υποβολής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 24-12-2019 δίνεται παράταση για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020

 

←→

Παράταση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Παρατεινεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2020 έως και 30.6.2020,τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Η σχτική απόφαση   :  Α.1470/2019

←→
 

Στις 24-12-2019 πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018

←→


Υπεγράφησαν οι αποφάσεις για τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

←→


Σχετικά με τις υποθέσεις μη δηλωθέντων αναδρομικών εισοδημάτων του έτους 2013

Για το ίδιο θέμα δείτε και :  ΠΟΕ-ΔΟΥ: Ανακοίνωση προς εφοριακούς σχετικά με τις δηλώσεις αναδρομικών 2013

←→

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας

←→

Παραγραφή - Έννοια και συνέπειες

←→

Άρθρα Η 26η Δεκεμβρίου - Πως αμείβονται όσοι εργαστούν - Τι γίνεται όταν η αργία συμπέσει με ημέρα αδείας ή ασθένεια
 

←→

Άρθρα Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
 

 

 

 

 Εργατικά - ασφαλιστικά


  Παρατείνεται έως 31/3 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Η απόφαση : 268711/2019 Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Νέα παράταση υποβολής ΑΠΔ προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ

Η απόφαση :  Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785/1538495/2019 Νέα Παράταση Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ

οικ.59730/2576/2019 Τροποποίηση της 39278/1823/2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας» (Β' 3001) - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

 

 Μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις

Στο ΦΕΚ το αναθεωρημένο Σύνταγμα

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Ανακοίνωση προς εφοριακούς σχετικά με τις δηλώσεις αναδρομικών 2013

Κοινωνικό μέρισμα: Μέχρι 15/01 η υποβολή του αιτήματος ένστασης

Κοινωνικό μέρισμα: Εκ νέου υποβολή αίτησης για δύο κατηγορίες δικαιούχων - Αύξηση ποσού έκτακτης ενίσχυσης έτους 2019

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

(Upd) Εκλογές ΟΕΕ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη των μελών της ΣτΑ και των Τοπικών Διοικήσεων

Δάνεια επιδοτούμενων τόκων προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

Αγροτικό τιμολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών

 

 

 

 


■  Φορολογικές αποφάσεις - εγκύκλιοι 

 

 Ε.2202/2019 Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190)
 

Με το άρθρο 37 του κοινοποιούμενου νόμου, μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν.2145/1993 προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφύλακα, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλακα και υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

 

 

 

←→

 

 ΔΕΔ 3175/2019 Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος με μείωση του χρεωστικού υπολοίπου
 

Στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό υπόλοιπο, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι αυτό της παραγράφου 2α του άρθρου 54 του ΚΦΔ  (100,00 ευρώ) και όχι το πρόστιμο της περίπτωσης 2γ του ιδίου άρθρου (250,00 ευρώ).

 

 

←→

 

 Α.1465/2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) στις 21 και 22.11.2019 στις Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου και Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
 

Παρατείνονται μέχρι και την 21.05.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων, Θεολόγου και Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λήγουν ή έληξαν από 21-11-2019 μέχρι και την 21.05.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

 

 

←→

 

 Α.1468/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β' 4/3.1.2014) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών (άρθρ. 19 ν. 4172/2013).»
 

Στους φορείς προς τους οποίους τα ποσά των καταβαλλόμενων δωρεών μειώνουν το φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος προστίθεται και νέα περίπτωση : Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.

 

 

←→

 

 Ε.2205/2019 Κοινοποίηση της με αρ.Α.1437/20-11-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β/3- 12-2019- Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου»
 

• Σε κάθε περίπτωση με την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και τα υποστηρικτικά σε αυτή έγγραφα, ανεξάρτητα από την επικινδυνότητα που προσδίδεται από τη ανάλυση κινδύνου στο εν λόγω παραστατικό και το είδος του ελέγχου που διενεργείται.
• Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ή τήρησης σε αρχείο των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων που προβλέπεται με κατά περίπτωση κανονιστικές πράξεις δεν θίγεται με την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..
• Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 44.2 της Δ.Ε.Φ.Κ., επισυνάπτεται προς διευκόλυνση των Τελωνειακών Αρχών καθώς και των συναλλασσομένων, σχετικός πίνακας αναφοράς επικαιροποιημένος με τους κωδικούς των υποστηρικτικών εγγράφων και την αντίστοιχη περιγραφή αυτών.

 

←→

 

Μερικές ακόμα :

Ε.2203/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4627/2019 (ΦΕΚ 143 Α'/25-9- 2019)

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281/2019 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), από τους δικαιούχους εμπραγμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-23 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

■  Αποφάσεις ΣτΕ

 

ΣτΕ 1157/2019 Διανομή κερδών από θυγατρική ανώνυμη εταιρία προς τη μητρική της

ΣτΕ 1162/2019 Όταν εκδοθεί οριστική πράξη φόρου προστιθεμένης αξίας, δεν δύναται, πλέον, να εξακολουθήσει να ισχύει η τυχόν ήδη εκδοθείσα, για την αυτή διαχειριστική περίοδο, προσωρινή πράξη ούτε δύναται εφ’ εξής να εκδοθεί προσωρινή πράξη

 


■  ΣΛΟΤ


ΣΛΟΤ 2502/2019 Αποθεματικό από διαγραφή χρέους

ΣΛΟΤ 2469/2019 Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο)
 

 


■  Αποφάσεις Ευρωπαϊκού δικαστηρίου

 

   Yπόθεση C-290/19 Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης – Συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο – Μη αναφορά συγκεκριμένου ποσοστού του επιτοκίου αυτού – Επιτόκιο το οποίο εκφράζεται με εύρος συντελεστή από 21,5 % έως 22,4 %

←→

   Yποθέσεις C‑355/18 έως C‑357/18 και C‑479/18 Ασφάλιση ζωής - Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ - Δικαίωμα υπαναχωρήσεως - Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως - Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως - Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως - Προθεσμία - Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως - Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως - Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως - Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν - Δικαίωμα σε τόκους - Παραγραφή

←→

  Yπόθεση C-715/18 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98 - Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών - Παράρτημα III, σημείο 12 - Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη μίσθωση χώρων σε κατασκήνωση ή σε κάμπινγκ για τροχόσπιτα - Ζήτημα εφαρμογής του μειωμένου αυτού συντελεστή ΦΠΑ στη μίσθωση χώρων ελλιμενισμού σκαφών σε μαρίνα - Σύγκριση με τη μίσθωση χώρων για τη στάθμευση οχημάτων - Ίση μεταχείριση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας
 

←→

   Yπόθεση C-447/18 Παροχή λόγω γήρατος - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 - Άρθρο 7 - Ίση μεταχείριση ημεδαπών εργαζομένων και διακινούμενων εργαζομένων - Κοινωνικά πλεονεκτήματα - Νομοθεσία κράτους μέλους που προβλέπει τη χορήγηση “συμπληρωματικής παροχής για τους αθλητές των εθνικών ομάδων” αποκλειστικώς στους πολίτες του κράτους αυτού

 

 ⥢⥤

 
Φορολογικές Υποχρεώσεις εβδομάδος
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά, με τύχη και υγεία.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης