Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας με την εμπλοκή συνταξιούχων και παλιννοστούντων

  • Στα πλαίσια των ειδικών στοχευμένων ελέγχων της Υπ.Ε.Ε. εντοπίστηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Θες/νικης, που από το 2002 έως σήμερα «έστησε» στα ονόματα άλλων προσώπων «μπροστινοί – αχυράνθρωποι» 12 επιχειρήσεις, δηλαδή λειτούργησε ως υποκρυπτόμενος στις επιχειρήσεις αυτές και οι οποίες εξέδωσαν εικονικά - πλαστά τιμολόγια συνολικής αξίας 44 εκατ. €, πλέον Φ.Π.Α. αξίας 7,3 εκατ. €, με εκτιμώμενα πρόστιμα ΚΒΣ και Φ.Π.Α. 88 εκατ. € και 22 εκατ. € αντίστοιχα.
Στα πλαίσια των ειδικών στοχευμένων ελέγχων της Υπ.Ε.Ε. εντοπίστηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Θες/νικης,  που από το 2002 έως σήμερα «έστησε» στα ονόματα άλλων προσώπων «μπροστινοί – αχυράνθρωποι» 12 επιχειρήσεις, δηλαδή λειτούργησε ως υποκρυπτόμενος στις επιχειρήσεις αυτές και οι οποίες εξέδωσαν εικονικά - πλαστά τιμολόγια συνολικής αξίας 44 εκατ. €, πλέον Φ.Π.Α. αξίας 7,3 εκατ. €, με εκτιμώμενα πρόστιμα ΚΒΣ και Φ.Π.Α. 88 εκατ. € και 22 εκατ. € αντίστοιχα.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην εμπορία μελανιών για εκτυπωτές και αναλώσιμα υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτογραφικών ειδών. Είναι μερικές από αυτές που «έστησε» ο ανωτέρω υποκρυπτόμενος και ο οποίος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν την Υπ.Ε.Ε. με παρόμοιες παραβατικές δραστηριότητες.

Όπως επισήμαναν οι ειδικοί της Υπ.Ε.Ε. το νέο μοντέλο οικονομικού εγκλήματος της έκδοσης πλαστών εικονικών τιμολογίων τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα. Στις συσταθείσες εταιρείες οι Πρόεδροι ή Διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές είναι «αχυράνθρωποι» ενός συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο παραμένει αφανές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κυρίως συνταξιούχοι και παλιννοστούντες, οι οποίοι είναι «καθαροί» στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  και τον «Τειρεσία», ώστε να έχουν δυνατότητα έκδοσης μπλοκ επιταγών, κλπ. Συνήθως αμείβονται μηνιαίως με ποσόν το οποίο κυμαίνεται από 1500 έως 3000€, αναλογικά με τον τζίρο της επιχείρησης.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 75χρονου συνταξιούχου ο οποίος ήταν ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος τα τελευταία δυο χρόνια πέντε (5) ελληνικών εταιρειών και δύο (2) κυπριακών off shore.

H Υπ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξετάζει αυτήν την περιπτωσιολογία, έχοντας ήδη προγραμματίσει σειρά ελέγχων σε εταιρείες με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και κοινοποιεί στοιχεία των εταιρειών αυτών σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, στο στόχαστρο της Υπ.Ε.Ε. είναι όλα τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν αυτές τις εταιρείες όπως Δικηγόροι, Λογιστές, Φοροτεχνικοί. Ταυτόχρονα θα ελέγχεται αν έχουν συμμετοχή στελέχη των Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικών οργανισμών, ή άλλων Υπηρεσιών.

 


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης