Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ: Τροπολογία στον Κανονισμό ESEF

19 Δεκέμβριος 2019


Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2019

Τροπολογία στον Κανονισμό ESEF


Ο υπ’ αρ. 2019/2100 Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τον υπ’ αρ. 2019/815 Κανονισμό της σχετικά με το European Single Electronic Format (Κανονισμός ESEF) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο σύνδεσμο - link.

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει όλες τις ενημερώσεις που περιλαμβάνονται στο 2019 IFRS Taxonomy, είναι καθαρά τεχνική και απαιτείται για την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων με τα υφιστάμενα πρότυπα υποβολής εκθέσεων.

Τα ενημερωμένα αρχεία του ESEF taxonomy θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του European Securities and Markets Authority (ESMA).

Η ενοποιημένη έκδοση του Κανονισμού ESEF θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του EURLEX στις αρχές Ιανουαρίου 2020.


Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης