Γιώργος Χριστόπουλος: Όχι πρόστιμο σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, όταν ο φορολογούμενος δεν ενημερώθηκε από τον φορέα για εκπρόθεσμη αποστολή ή διορθωμένη βεβαίωση

Το ημερολόγιο ενός Φοροτεχνικού

19 Δεκέμβριος 2019
Taxheaven.gr


• Το βάρος της απόδειξης έχει η φορολογική αρχή, που οφείλει να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα, αν και πως ενημέρωσε τον φορολογούμενο, προκειμένου να επιβάλει ή να μην επιβάλει πρόστιμο, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπαίτιος.

• Δείτε δύο κρίσιμες αποφάσεις της ΔΕΔ που ακυρώνουν τέτοιου είδους πρόστιμα και παρόλα αυτά οι συνάδελφοι Λ/Φ «φιλονικούν» στις ΔΟΥ  για το αυτονόητο. 

• Σύμφωνα με τη ΔΕΔ η παραπάνω δέσμια υποχρέωσή της φορολογικής αρχής υπαγορεύεται εκτός από τις ρητές διατάξεις και από «την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη».

*Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός – μέλος της επιστημονικός συνεργάτης του κόμβου μας,  εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος  και  πρώην καθηγητής ΤΕΙ) e-mail: [email protected]
 

 


Συνεχίζεται η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων που με έκπληξη βλέπουν να μη συμμορφώνονται πολλές εφορίες με τις οδηγίες της διοίκησης και να επιβάλλουν τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (100 ή 250 ή 500 ευρώ), όταν υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ.

Ο κόμβος Taxheaven έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα αυτό επισημαίνοντας όλες τις περιπτώσεις των τροποποιητικών δηλώσεων που  δεν έχουν πρόστιμο.
 
Βλ. το πολύ ενδιαφέρον άρθρο «Τα πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2018».
 
Αλλά και ο υπογράφων στις σελίδες 107 έως 115 του φετινού βιβλίου μου «Ραντεβού με την Εφορία Ι- Φυσικά Πρόσωπα», αναφέρομαι με πίνακες και παραδείγματα στο επίμαχο θέμα για τις «Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών του εργοδότη - χωρίς κυρώσεις».

Πρόσφατα ο έγκριτος συνάδελφος και φίλος Γιώργος Παπαδημητρίου, (Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας), μετέφερε τους προβληματισμούς της συζήτησης που διεξάγεται μεταξύ των συναδέλφων στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της ομάδας Προέδρων των Ενώσεων της ΠΟΦΕΕ, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στο Taxheaven, με τίτλο «Συμπληρωματικές δηλώσεις αναδρομικών: Πρόστιμα και ακύρωσή τους».
Εκεί ο Γιώργος επικαλέστηκε και τη δική μου θέση και ερμηνεία, ότι η ενημέρωση του φορολογουμένου για να υποβάλει τροποποιητική δήλωση «είναι υποχρεωτική» από τον φορέα, όταν ο αυτός (ο φορέας) έχει «αποστείλει εκπρόθεσμα ή διόρθωσε τη βεβαίωση».
Και επειδή οι εγκύκλιοι είναι υποχρεωτικές για τη φορολογική αρχή, οφείλει να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα προκειμένου να πληροφορηθεί αν και πως ενημέρωσε τον φορολογούμενο, προκειμένου να επιβάλει ή να μην επιβάλει πρόστιμο, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπαίτιος. Την εξουσία και υποχρέωση αντλεί από το άρθρο 15 του ΚΦΔ- ν. 4174/2013 («Πληροφορίες από τρίτους»).

Το βάρος της απόδειξης έχει η φορολογική αρχή, που οφείλει να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα:

Σήμερα θα δευτερολογήσω για να τεκμηριώσω ότι το βάρος της απόδειξης έχει η φορολογική αρχή, που οφείλει να ζητήσει πληροφορίες από τον φορέα, αν και πως ενημέρωσε τον φορολογούμενο, προκειμένου να επιβάλει ή να μην επιβάλει πρόστιμο, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπαίτιος:


ΔΕΔ – Απόφαση 948/19.03.2019 (ΔΕΔ Θ 948/2019):

«Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξεως, (σημ. πρόστιμο 100 ευρώ) ισχυριζόμενος ότι στην προσπάθειά του να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά του φορολογικού έτους 2016, το πληροφοριακό σύστημα δεν τον άφηνε να προχωρήσει εάν δεν τροποποιούσε το ποσό της επικουρικής του σύνταξης, το οποίο το ταμείο του τροποποίησε εκπρόθεσμα και χωρίς καμία ενημέρωσή του.
Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής η Υπηρεσία μας απέστειλε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. ……………. ΕΞ 2019 έγγραφο προκειμένου να μας γνωρίσει σε ποια συγκεκριμένη ημερομηνία τροποποιήθηκε η βεβαίωση αποδοχών της επικουρικής σύνταξης που έλαβε ο προσφεύγων κατά το φορολογικό έτος 2016 από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μας απάντησε με το υπ’ αριθμ. ΔΗΛΕΔ Α ……………. ΕΞ 2019 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο η βεβαίωση της επικουρικής σύνταξης του προσφεύγοντος για το φορολογικό έτος 2016 τροποποιήθηκε με βάση ηλεκτρονικό αρχείο που υποβλήθηκε την 17/05/2017.
Επειδή………..
Επειδή, συνεπώς, ο ασφαλιστικός φορέας μετέβαλε το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαίωσης αποδοχών της επικουρικής σύνταξης του προσφεύγοντος για το φορολογικό έτος 2016 μετά την υποβολή της εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του.

Επειδή, από το πλέγμα των αναφερθεισών διατάξεων και πραγματικών περιστατικών αλλά και από την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη, συνάγεται ότι το υπό κρίση πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 να ακυρωθεί.
 
Αποφασίζουμε Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 07/12/2018 και  με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. ενδικοφανούς προσφυγής του ……………., ΑΦΜ ……………., και την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ……………./2018 Πράξεως Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, φορολογικού έτους 2016.
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Φορολογικό έτος 2016: Πρόστιμο άρθρου  54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013: 0,00 €

ΔΕΔ Απόφαση 2565/13.09.2019:

για παρόμοιο θέμα η ΔΕΔ έκανε δεκτή την με αριθμό πρωτ. …………./15-04-2019 ενδικοφανή προσφυγή της …………., με Α.Φ.Μ. …………. και την ακύρωση της υπ΄ αρ. …………./18-03-2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου,  της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά.
 


 
 

Συμπέρασμα: κρατάμε το σκεπτικό  των αποφάσεων της ΔΕΔ, που είναι και διατακτικό στις προσβαλλόμενες πράξεις προστίμου της φορολογικής αρχής ότι:
α) «Επειδή, από το πλέγμα των αναφερθεισών διατάξεων και πραγματικών περιστατικών αλλά και από την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη, συνάγεται ότι το υπό κρίση πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 να ακυρωθεί».

β) ότι αυτό που έκανε η ΔΕΔ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις και δικαιώματα να ζητήσει πληροφορίες από τα ταμεία για το εάν (ως όφειλαν) να ενημερώσουν και πως τον φορολογούμενο, οφείλουν να το κάνουν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να εξετάζουν την υπαιτιότητα ή μη του φορολογούμενου, ώστε ανάλογα να επιβάλουν ή να μην επιβάλουν πρόστιμο.