Έντυπο Ε12: Σε παραγωγική λειτουργία από σήμερα Τετάρτη, 18/12

Εργατικά - Ασφαλιστικά

18 Δεκέμβριος 2019
Taxheaven.grΣήμερα Τετάρτη, μετά τη λήξη της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για εργασίες συντήρησης, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο έντυπο Ε12 για υποβολή αναγγελιών απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Με την εισαγωγή τους στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, στην ιστοσελίδα https://eservices.yeka.gr, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις υποβολές του νέου εντύπου Ε12, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση 40331/Δ1.13521/13-09-2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε τη σχετική απόφαση 59545/261/18-12-2019 από το αρχείο του κόμβου