Εφορία: Αναζητά πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Μάιος 2009
Εχουν εντοπιστεί φυσικά πρόσωπα και λογιστικά γραφεία να έχουν καταθέσει στην εφορία φορολογικές «μαϊμού» δηλώσεις χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου Taxheaven.gr

Εφορία: Αναζητά πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών

Εχουν εντοπιστεί φυσικά πρόσωπα και λογιστικά γραφεία να έχουν καταθέσει στην εφορία φορολογικές «μαϊμού» δηλώσεις χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου


Πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών και ανύπαρκτα εισοδήματα αναζητούν οι εφοριακοί στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν το διάστημα αυτό οι φορολογούμενοι.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εντολή στις εφορίες να ελέγχουν εξονυχιστικά τις φορολογικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν συνυποβληθεί, πριν από την αποστολή τους για εκκαθάριση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Και αυτό γιατί έχουν εντοπιστεί φυσικά πρόσωπα και λογιστικά γραφεία να έχουν καταθέσει στην εφορία φορολογικές δηλώσεις«μαϊμού» χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου ή να πάρουν δάνεια από τράπεζες.

Από την έρευνα που είχε γίνει σε δηλώσεις προηγούμενων ετών προέκυψε ότι οι πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που δεν απασχολούν τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ως προσωπικό, ή από επιχειρήσεις που δεν υφίστανται, ή έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, κατά τον χρόνο που φαίνεται ότι απασχολούν το συγκεκριμένο προσωπικό. Πολλές από τις δηλώσεις ήταν συμπληρωμένες με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και αναφέρονταν σε φορολογούμενους με αλλοδαπά ονόματα, οι οποίοι φαίνονται πολύ συχνά ως κάτοικοι της ίδιας διεύθυνσης.


Εκκαθαριστικά
Η απάτη με τις φορολογικές δηλώσεις «μαϊμού» έχει επεκταθεί και στις τράπεζες στις οποίες οι επιτήδειοι καταθέτουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα «ψεύτικα» εισοδήματα προκειμένου να λάβουν υψηλότερα στεγαστικά ή προσωπικά δάνεια. Επίσης τα εκκαθαριστικά των πλαστών δηλώσεων έχουν χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση άδειας παραμονής εργασίας από τους αλλοδαπούς.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εντολή στις Δ.Ο.Υ. να ελέγχουν τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση καθώς και να προσέχουν ιδιαίτερα κατά την έκδοση πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με τις εντολές του υπουργείου, η έρευνα των εφοριακών θα πρέπει να επικεντρώνεται στις «ύποπτες» φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα σε:

1. Δηλώσεις που υποβάλλονται πολύ νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες όπως π.χ. τον Ιανουάριο, με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή άλλα, που οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι επιδιώκουν να εισπράξουν επιστροφή φόρου την οποία δεν δικαιούνται.

2. Ανακλητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και τα εκκαθαριστικά σημειώματα έχουν κατατεθεί σε πιστωτικά ιδρύματα για δανειοδότηση. Οι φορολογούμενοι αφού λάβουν το δάνειο που επιθυμούν από την τράπεζα προσέρχονται στην εφορία και υποβάλουν δήλωση με την οποία ανακαλούν τα υψηλά εισοδήματα, κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα που από λάθος -όπως ισχυρίζονται- είχαν αναγράψει στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις.

3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με πλαστά εισοδήματα και παρακράτηση φόρου που ποτέ δεν έγινε, και κατά την εκκαθάριση προκύπτει επιστροφή φόρου.


Πηγή ημερησία