Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποκατάσταση λαθών ΑΠΔ περιόδων 01/2007 - 06/2008 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ

11 Μάιου 2009 Σχόλια
  • Το ΙΚΑ έχοντας προβεί, στο πλαίσιο της νομιμότητας των ενεργειών και των ορίων ευθύνης του, σε κάθε ενέργεια η οποία ήταν δυνατόν να μειώσει τα προβλήματα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τις περιόδους 01/2007 - 06/2008, απευθύνεται πλέον στους εργοδότες για την αποκατάσταση των εναπομεινάντων λαθών.
  Αποκατάσταση λαθών ΑΠΔ περιόδων 01/2007 - 06/2008 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ

  Το ΙΚΑ έχοντας προβεί, στο πλαίσιο της νομιμότητας των ενεργειών και των ορίων ευθύνης του, σε κάθε ενέργεια η οποία ήταν δυνατόν να μειώσει τα προβλήματα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τις περιόδους 01/2007 - 06/2008, απευθύνεται πλέον στους εργοδότες για την αποκατάσταση των εναπομεινάντων λαθών.

  Ειδικά για τους εργοδότες χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών επίσης μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως πλήθους λαθών και νομικής μορφής.

  Η ενημέρωση των συγκεκριμένων εργοδοτών γίνεται κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και αφού δηλωθούν τα username και password. Συγκεκριμένα, στην οθόνη "Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων" και εφόσον επιλεγεί η υποβολή Νέας/ Εκκρεμούς Δηλώσης ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, εμφανίζονται ως εκκρεμείς οι ΑΠΔ στις οποίες περιέχονται τα προς αποκατάσταση λάθη.

  Επιλέγοντας τη διαχείριση της εκκρεμούς Δηλώσης και συγκεκριμένα την εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της ΑΠΔ, παρουσιάζονται στην οθόνη οι εγγραφές των ασφαλισμένων που έχουν λάθη. Η αποκατάσταση των λαθών απαιτεί κατά κανόνα τη μεταβολή των τιμών των πεδίων, χωρίς αυτό να αποκλείει την ανάγκη διαγραφής ή προσθήκης στήλης.

  Αναλυτική παρουσίαση των κωδικών των λαθών και αναλυτικές οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων είναι διαθέσιμες στη σελίδα που εμφανίζονται οι εκκρεμείς λόγω λαθών Δηλώσεις, από όπου μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν ή να εκτυπωθούν. Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι εργοδότες μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους ή το παράρτημα (περιφερειακή υπηρεσία) Δημοσίου Φορέα, εφόσον αυτό υποβάλει ξεχωριστή ΑΠΔ. Εναλλακτικά οι εργοδότες μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν τον ΑΜΕ τους.

  Καταληκτική ημερομηνία αποκατάστασης λαθών και οριστικοποίησης των ΑΠΔ ορίζεται η 7η Αυγούστου 2009.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης