Κοινωνικό μέρισμα: Ολόκληρη η απόφαση | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινωνικό μέρισμα: Ολόκληρη η απόφαση

13 Δεκέμβριος 2019 -- Σχόλια


Με την 2/89030/ΔΛΤΠ/2019, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγο στο ΦΕΚ, αποφασίζεται ο καθορισμός των κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής και άλλων για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στην διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Δείτε την 2/89030/ΔΛΤΠ/13-12-2019 από το αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone