Γ. Πιτσιλής: «Δημιουργούμε υποδομές για μια σύγχρονη και αποτελεσματική υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία θα έχει στόχο τη δίωξη του λαθρεμπορίου»

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

13 Δεκέμβριος 2019
Taxheaven.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε., Γ.  ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

«Καταρχήν επιτρέψτε μου, ως επικεφαλής της ΑΑΔΕ, της Υπηρεσίας που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων,  να  ευχαριστήσω  το  Ελληνοαμερικανικό  Εμπορικό  Επιμελητήριο  για  την πρωτοβουλία διοργάνωσης του σημερινού συνεδρίου, που έχει ως σκοπό την ενημέρωση όλων μας για τους κινδύνους του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Σε  ολόκληρο  τον  κόσμο,  η  παράνομη  διακίνηση  αφορολόγητων  και  η  διακίνηση παραποιημένων καπνικών προϊόντων και εν γένει η παραοικονομία στον τομέα αυτό, αποτελούν  ένα  σημαντικό  μέρος  της  «αθέατης»,της  «μαύρης»οικονομίας,  από  όπου αντλούνται  πόροι  που  κατευθύνονται  στη  χρηματοδότηση  οργανωμένων  διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Πολλοί παράγοντες διευκολύνουν και ενθαρρύνουν επίσης τη δράση των εγκληματικών δικτύων, όπως:• η οικονομική κρίση ,• η ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς λαθρεμπορευμάτων,
• η μείωση του κόστους απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού που μπορεί να παράγει εύκολα αντίγραφα,• τα διαφορετικά επίπεδα φορολόγησης μεταξύ των κρατών,
•Η μη επαρκής ενημέρωση όλων των μερών και θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται και καλούνται να δώσουν λύσεις.Στο περιβάλλον αυτό, όλες οι δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου οφείλουμε:•να υλοποιούμε πολιτικές και να αναλαμβάνουμε δράσεις, τόσο εθνικά, όσο και σεσυνεργασία σε διεθνές επίπεδο, για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.
• να παρακολουθούμε και να ερμηνεύουμε σωστά τα αποτελέσματα των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνουμε, ώστε• να αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές και την τακτική μας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις κινήσεις των λαθρεμπόρων.
•Να αναλάβουμε και πρωτοβουλίες ενημέρωσης της κοινωνίας για τους κινδύνους από τα παράνομα προϊόντα καπνού.Ειδικότερα, όσον αφορά την ΑΑΔΕ,Ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής μας,δεν είναι άλλος από τηνσυνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης των ελεγκτικών Υπηρεσιώνμας.Αναφερόμενος κυρίως στις τελωνειακές αρχές, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον διωκτικό ρόλο τους:

Ανασυντάσσουμε την οργανωτική δομή των ελεγκτικών μας υπηρεσιών,δημιουργώντας μια νέα Υπηρεσία, την ΕΥΤΕ (Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων), η οποία θα λειτουργεί από τις αρχές του 2020 και θα περιλαμβάνει και θα συντονίζει όλες τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ), μέσω των δύο ΕΛΥΤ, Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Δημιουργούμε  έτσι  την  υποδομή  για  μια  σύγχρονη  και  αποτελεσματική  υπηρεσία πανελλαδικής  εμβέλειας,  η  οποία  θα  έχει  ως  αποκλειστικό  στόχο  τη  δίωξη  του λαθρεμπορίου.

Παράλληλα, υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα για τον περαιτέρω εξοπλισμό των τελωνείων μεX-RAYS, όπου μέχρι το 2021, η χώρα μας θα έχει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία 17 X-RAYS (από 5 που έχει σήμερα), ενώ οι σκύλοι ανιχνευτές για καπνικά από 9 θα γίνουν 15 μέχρι τέλος του 2020.

Στρατηγική μας είναι, με την κατάλληλη ενίσχυση με υποδομές και ανθρώπινους πόρους, να είμαστε όχι απλά εμπόδιο ή ανάχωμα, αλλά μηχανισμός πλήρους διάλυσης παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν στον κλάδο.

Ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής μας,είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο μεταξύ άλλων,αποτελεί μια σημαντική δεξαμενή χρήσιμων προς αξιοποίηση πληροφοριών, για τις ελεγκτικές Υπηρεσίες μας.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα:στα  μέτρα  που  προβλέπονται  σε  ενωσιακό  επίπεδο  για  την  ιχνηλασία  και  ταχαρακτηριστικά ασφαλείας των καπνικών προϊόντων, τα οποία ήδη εφαρμόζονται από τον Μάιο του 2019,