Μετατροπή ασφαλιστικών κατηγοριών των συγχωνευόμενων στον ΟΑΕΕ ταμείων και κατάταξη ασφαλισμένου σε ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μετατροπή ασφαλιστικών κατηγοριών των συγχωνευόμενων στον ΟΑΕΕ ταμείων και κατάταξη ασφαλισμένου σε ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ

10 Δεκέμβριος 2019 -- ΣχόλιαΠηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 12864/2019, 20ο Τμήμα

Ερμηνεία των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 18 του Π.Δ.258/2005.

Σύμφωνα με το γενικό κανόνα της παραγράφου 6, οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε ένα από τα ασφαλιστικά ταμεία που καταργούνται, ήτοι Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α., Τ.Α.Ε., κατά την έναρξη ισχύος του καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (1-1-2007), κατατάσσονται στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν στις 31-12-2006 στο (καταργούμενο) ταμείο από το οποίο προέρχονται.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του Π.Δ.258/2005 τυγχάνει εφαρμογής μόνο όταν η παράλληλη ασφάλιση (σε δύο από τα καταργούμενα ταμεία) συντρέχει, κατά τον χρόνο κατάργησης των ανωτέρω ταμείων (31-12-2006) και όχι όταν ο ασφαλισμένος είχε ασφαλιστεί διαδοχικά ή παράλληλα σε δύο ή περισσότερα από τα ανωτέρω ταμεία, σε χρόνο προγενέστερο, αλλά ήταν ασφαλισμένος μόνο σε ένα από τα καταργηθέντα ταμεία κατά το χρόνο κατάργησης των τελευταίων και έναρξης ισχύος του καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε..

Απορρίπτει την προσφυγή Ο.Α.Ε.Ε..

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone