Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτόματη επιστροφή (clawback) στους παρόχους υγείας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο

Διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτόματη επιστροφή (clawback) στους παρόχους υγείας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτόματη επιστροφή (clawback) στους παρόχους υγείας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

8 Δεκέμβριος 2019
Διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτόματη επιστροφή (clawback) στους παρόχους υγείας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με διάταξη που περιέχεται στο μίνι πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή την Παρασκευή, παρέχεται η δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών να καταβάλλουν τις οφειλές τους στον ΕΟΠΥΥ, από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019, με τη μορφή άτοκων μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι, με την  προϋπόθεση της παραίτησής τους από οποιαδήποτε αξίωση, ένδικο βοήθημα αναφορικά με τις οφειλές αυτές.


Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 10
Με την εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7α του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), προκειμένου να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση αποπληρωμής των 120 δόσεων και το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2019. Για την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή και άτοκη ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate-clawback των ετών 2013-2019.


Σχέδιο διάταξης
Άρθρο 10
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback
Οφειλές των παροχών της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120). Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, οι πάροχοι πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα αναφορικά με οφειλές rebate-clawback ετών 2013-2019. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης