Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομοθετική ρύθμιση για μισθούς στελεχών στην Ε.Ε.

  • ΣE νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος των αποδοχών διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιριών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προχωρεί η Ευρωπαϊκή Eνωση.
Νομοθετική ρύθμιση για μισθούς στελεχών στην Ε.Ε.


ΣE νομοθετικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος των αποδοχών διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιριών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προχωρεί η Ευρωπαϊκή Eνωση.

Και τούτο για να εφαρμοστούν τα διδάγματα από την κρίση και να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματαγορές θα είναι υπεύθυνες και αξιόπιστες στο μέλλον.

Σε πρώτο στάδιο η επιτροπή με δύο νέες «Συστάσεις», που έχει συντάξει παροτρύνει τα κράτη - μέλη της Eνωσης να εφαρμόσουν μια σειρά αρχών και βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη απόδοση ενώ στη συνέχεια η επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, σκοπός των οποίων είναι να υπαχθούν τα καθεστώτα αμοιβών υπό εποπτικό έλεγχο.

Μεταξύ άλλων εισάγεται η αρχή της αναλογικότητας των αποδοχών στους κόλπους της επιχείρησης, ενώ σημειώνεται ότι η αποζημίωση απόλυσης (χρυσά αλεξίπτωτα) πρέπει να υπόκειται σε όρια και δεν πρέπει να καταβάλλεται σε περίπτωση αποτυχίας. Ακόμη, για να μετριάζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι υπάλληλοι που δεν είναι διοικητικά στελέχη δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν δικαιώματα αγοράς ιδίων μετοχών ως μέρος των αποδοχών τους.

Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης