Αυστηρότεροι κανόνες για το τραπεζικό μετοχικό κεφάλαιο στην Ε.Ε.

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Μάιος 2009
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε, σήμερα, αυστηρότερους κανόνες για το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και τις κινήσεις των κεφαλαίων, σε μία πρόδηλη κίνηση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των χρηματαγορών προς τις μετοχές του κλάδου--μετοχές ακριβώς, που οι χρηματιστηριακές αποδόσεις τους μόλις γνώρισαν «βυθίσεις» που δεν είχαν καταγραφεί για δεκαετίες πολλές... Taxheaven.gr

Αυστηρότεροι κανόνες για το τραπεζικό μετοχικό κεφάλαιο στην Ε.Ε.
Οι κανόνες υιοθετήθηκαν σήμερα από τους ευρωβουλευτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε, σήμερα, αυστηρότερους κανόνες για το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και τις κινήσεις των κεφαλαίων, σε μία πρόδηλη κίνηση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των χρηματαγορών προς τις μετοχές του κλάδου--μετοχές ακριβώς, που οι χρηματιστηριακές αποδόσεις τους μόλις γνώρισαν «βυθίσεις» που δεν είχαν καταγραφεί για δεκαετίες πολλές...

-Το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας είναι 454 ψήφοι υπέρ της μεταρρύθμισης στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, 106 εναντίον και 25 αποχές, ας σημειωθεί.

Η καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ισχύ των νέων αυστηρότερων κανόνων είναι εντός του ερχόμενου ημερολογιακού έτους (2010).

«Προφανώς, αυτά αποτελούν ένα πρώτο βήμα, όχι ότι το θέμα εξαντλείται εδώ» και έγινε στη σκιά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, δήλωσε ο κεντρώος ευρωβουλευτής κ. Οτμαρ Καρας, ο εισηγητής του σχεδίου νόμου.

-Πάντοτε, με τη νέα αυστηρότερη νομοθεσία, στις τράπεζες θα παραμένει το 5% της αξίας ενός εκάστου αξιόγραφου, ώστε και σε περιόδους στενότητας να είναι διαθέσιμη πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα κι οι επενδυτές να μπορούν να εμπιστευτούν περισσότερο τις τραπεζικές μετοχές.

Επίσης προσδιορίζονται και για τις έκτακτες συγκυρίες οι κανόνες του διατραπεζικού δανεισμού, που παρουσίασε μεγάλες ανωμαλίες, γενικευμένη επιφυλακτικότητα, κατά το κορύφωμα της χρηματο-πιστωτικής κρίσης, την ώρα ακριβώς που ήταν ανάγκη να λειτουργήσει (ο διατραπεζικός δανεισμός) άψογα.

Τέλος θεσπίζεται ένα σύστημα εποπτών, το οποίο θα εποπτεύει πολύ στενά τις διατραπεζικές αλλαγές εκατέρωθεν των εθνικών «συνόρων», αλλά και θα συντάσσει πορίσματα για λογαριασμό των κεντρικών νομισματικών αρχών, στην περίπτωση τέλεσης τραπεζικών παρατυπιών.

www.kathimerini.gr