Προεδρικό Διάταγμα για επαγγελματικά δικαιώματα ΟΕΕΚ

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Μάιος 2009
Καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με σχέδιο Π.Δ. που συνυπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας, ενώ σε ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ., στο οποίο έχουν ήδη συμπεριληφθεί και οι παρατηρήσεις της κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, δεν θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα άλλων κατηγοριών. Taxheaven.gr

Προεδρικό Διάταγμα για επαγγελματικά δικαιώματα ΟΕΕΚ

Καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με σχέδιο Π.Δ. που συνυπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ι. Μπούγας, ενώ σε ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ., στο οποίο έχουν ήδη συμπεριληφθεί και οι παρατηρήσεις της κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, δεν θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα άλλων κατηγοριών.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, υπέγραψε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τον «Καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικοτήτων της Ομάδας Μηχανολογίας του τομέα Μηχανολογίας- Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) το Ν.2009/1992».

Με το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω διπλωματούχων (Ο.Ε.Ε.Κ.) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα χορηγείται στους Διπλωματούχους Ο.Ε.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» η άδεια Α' ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος και από τους Διπλωματούχους της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών».

www.kathimerini.gr