ΔΠΑ 661/2019 - Ακούσιο κενό νόμου μετά την κατάργηση του 938 ΚΠολΔ. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200-205 και 228 του ΚΔΔ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ 661/2019 - Ακούσιο κενό νόμου μετά την κατάργηση του 938 ΚΠολΔ. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200-205 και 228 του ΚΔΔ

6 Δεκέμβριος 2019 -- ΣχόλιαΠηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Προσωρινή Δικαστική Προστασία στην έμμεση αναγκαστική εκτέλεση - Ακούσιο κενό νόμου μετά την κατάργηση του 938 Κ.Πολ.Δ. - Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 – 205 και 228 του Κ.Δ.Δ.

ΔΠΑ 661/2019, 28ο Τμήμα (σε Συμβούλιο)
Ομοίως ΔΠΑ 663-664, 794 -796, 807, 809/2019, 28ο Τμήμα (σε Συμβούλιο).

 
Μετά την κατάργηση του 938 του ΚΠολΔ, ανακύπτει ακούσιο κενό νόμου ως προς την απονομή προσωρινής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν πρόκειται για περιπτώσεις έμμεσης εκτέλεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με το δεδομένο αυτό και λαμβάνοντας, περαιτέρω, υπόψη ότι η αδυναμία του οφειλέτη να αμυνθεί έγκαιρα κατά μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης του στερεί το δικαίωμα της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι δεν επέρχεται αυτοδικαίως κατάργηση του δικαιώματος για την αναστολή της επιταγής προς εκτέλεση ή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου εκ μέρους του οφειλέτη αλλά η αναστολή αυτή μπορεί πλέον να επιδιωχθεί, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με πλήρωση του ως άνω ακούσιου κενού νόμου με αναλογία δικαίου, και συγκεκριμένα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 - 205 και 228 του Κ.Δ.Δ..

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone